Agregat prądotwórczy to cenne źródło energii elektrycznej – szczególnie w sytuacji, gdy prowadzimy roboty budowlane i nie posiadamy stałego połączenia z siecią elektroenergetyczną. Z funkcjonalności agregatu możemy też korzystać na co dzień, czyniąc go stałym elementem domowej instalacji elektrycznej. Przyłączenie sprzętu nie jest jednak takie proste, zwłaszcza jeżeli agregat ma uruchamiać się w pełni automatycznie.

Przyłączenie agregatu w świetle prawa

Nie każde korzystanie z agregatu prądotwórczego na użytek domowy wymaga podejmowania czynności formalno-prawnych. W sytuacji, gdy agregat jest sterowany ręcznie, tzn. za jego każdorazowe uruchamianie i wyłączanie odpowiadamy my sami (po uprzednim odłączeniu instalacji od sieci), żadne zewnętrzne zgody nie są konieczne. Inaczej sprawy mają się w przypadku automatycznej zmiany źródła zasilania domu (na przykład w momencie, gdy nastąpiły przerwy w dopływie prądu z sieci). Chcąc skorzystać z takiego rozwiązania, musimy koniecznie uzyskać zgodę Zakładu Energetycznego. Zmiana odbywa się bowiem poprzez specjalny System Załączania Rezerwy. Agregat funkcjonuje w powiązaniu z większą siecią elektroenergetyczną, wskutek czego może wpływać bezpośrednio na jej działanie. Skontrolowanie jakości agregatu jest konieczne chociażby po to, by całkowicie zniwelować ryzyko awarii, która mogłaby doprowadzić do uszkodzeń i groźnych wypadków – objaśnia przedstawiciel firmy Ramirent, profesjonalnej wypożyczalni sprzętu budowlanego.

Kryteria formalne dotyczące podłączenia

Procedurę formalną trzeba rozpocząć jeszcze przed zamontowaniem agregatu prądotwórczego. Zaczynamy od wysłania do Zakładu Energetycznego wniosku o zgodę na podłączenie agregatu do domowej instalacji elektrycznej. Zakład powinien przekazać warunki, w jakie musi wpisywać się awaryjne źródło zasilania. Naszym zadaniem jest przygotowanie dokumentacji technicznej, przedstawiającej projekt instalacji agregatu. Przy jego opracowaniu należy pamiętać o kilku czynnikach. Awaryjne źródło nie powinno przenosić napięcia na sieć elektroenergetyczną. SZR musi być natomiast wyposażony w układ przełączający z blokadą mechaniczną i elektryczną. Wreszcie trzeba pamiętać, by moc zasilanych odbiorników była dostosowana do mocy znamionowej agregatu. Oczywiście projektu nie wykonujemy sami – odpowiada za niego specjalista z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych. W ramach dokumentacji należy też załączyć instrukcję ruchu i eksploatacji awaryjnego zasilania, ze wskazaniem dwóch opiekunów agregatu. Chodzi o osoby, które zajmą się konserwacjami i naprawami sprzętu (muszą być to elektrycy z uprawnieniami!). Zamontowana instalacja zasilania awaryjnego podlega zgłoszeniu do odbioru przez Zakład, wraz z dokumentacją powykonawczą oraz protokołami pomiarów. Tylko wówczas korzystanie z agregatu prądotwórczego jest całkowicie legalne.