Bez wody nie można sobie wyobrazić życia. Doprowadzana jest ona do domów systemem wodociągów. Mimo że różnego rodzaju kampanię zachęcają do picia wody z kranu, raczej trzeba podchodzić do tego z pewną ostrożnością. Często wykrywane jest w niej zanieczyszczenie czy patogen, a dowiadujemy się o tym zazwyczaj dopiero po kilku dniach jej spożywania. Jakie niespodzianki mogą wystąpić w wodzie?

Czy woda z kranu jest bezpieczna?

Nawet woda z czystego ujęcia może zostać kiedyś zakażona i czasem jest to tylko wina natury albo nieszczelnego wodociągu. Niekiedy patogeny z gleby przedostają się do wody pitnej. Ponadto rozwijający się przemysł i zanieczyszczenie powietrza również mogą być powodem obecności w niej trujących substancji. Dlatego dobrym nawykiem jest gotowanie wody z kranu, jeżeli masz zamiar użyć jej do celów spożywczych.

Pewność co do doskonałej jakości wody z kranu można mieć wtedy, gdy jest ona przefiltrowana. Natomiast rodzaj filtra zależy od wyników badań wody, które przeprowadzają firmy takie, jak AQUALINE. Od wyników kontroli zależy dalsze postępowanie. Może to być warunek przefiltrowania lub konieczność uzdatnienia. Jeżeli nie przeprowadza się badań wody, to tak naprawdę nikt nie wie, czego można się spodziewać w przypadku picia jej bez przegotowania.

Co może znajdować się w wodzie z wodociągów?

W wodzie z kranu można znaleźć najróżniejsze pierwiastki. Niektóre z nich są szkodliwe dla zdrowia, zwłaszcza w dużych ilościach. Istnieją normy, które dopuszczają istnienie w wodzie śladowych pierwiastków, jednak ich przekroczenie i długotrwałe przyjmowanie może doprowadzić do wielu groźnych schorzeń.

Oprócz pierwiastków w wodzie wodociągowej bytują najróżniejsze organizmy. Są to np. bakterie jelitowe, które również można spotkać w przewodzie pokarmowym człowieka. Jednak, gdy dostaną się do innych narządów, bywają groźne.

Dosyć często spotykane patogeny występujące w wodzie, to bakterie z grupy E. coli. Dostają się one do wodociągów przez jej kontakt ze ściekami lub rozkładającymi się w glebie roślinnymi czy zwierzęcymi resztkami. Jeżeli nawet niewielka ilość tych bakterii dostanie się do wody, to przestaje się ona nadawać zarówno do spożycia, jak i do mycia. W takich przypadkach muszą być przeprowadzone odpowiednie zabiegi uzdatniające.

W wodzie wodociągowej mogą się też znajdować drobnoustroje, pestycydy, detergenty i inne substancje, które mogą tam przeniknąć z zewnątrz instalacji wodociągowej. Bywają one bardzo szkodliwe, jeśli występują w dużych ilościach.