Nieczystości płynne są gromadzone w takich miejscach, jak szamba czy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z czasem zbiorniki się zapełniają, dlatego konieczne jest ich opróżnianie. Nie można tego jednak zrobić samodzielnie. Istnieją bowiem liczne przepisy regulujące proces wywożenia nieczystości płynnych. Co trzeba zrobić, by opróżnić szambo lub oczyszczalnię w sposób legalny?

Prawo a wywożenie nieczystości 

Wywożenie nieczystości jest regulowane prawem. Nie można pozbywać się takich substancji samodzielnie, ponieważ mogą one powodować zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Jedynym podmiotem uprawnionym do wywożenia nieczystości zgodnie z przepisami są profesjonalne firmy. Muszą mieć one odpowiednie uprawnienia oraz sprzęt, który pozwala na bezpieczne przeprowadzenie prac.

Aby móc wywozić nieczystości w poprawny sposób, trzeba dysponować specjalnymi samochodami i sprzętem. Ważne jest także nabycie doświadczenia i umiejętności, które pozwalają na przeprowadzenie całego procesu bezpiecznie dla pracowników i środowiska. Z tego powodu tak ważne okazuje się postawienie na usługi profesjonalistów. W innym przypadku trzeba liczyć się z dotkliwymi karami – tłumaczy specjalista z firmy Eko Roman działającej na terenie województwa opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Samodzielne pozbywanie się nieczystości z przydomowej oczyszczalni lub szamba może skutkować poważnymi problemami prawnymi. Takie działania są również ewidencjonowane, dlatego warto korzystać z usług profesjonalnych firm. W przypadku dużych zbiorników trzeba to robić raz na kilka miesięcy, więc nie jest to bardzo duży wydatek.

Jakie formalności są związane z wywozem nieczystości? 

W Polsce istnieje prawo obligujące właścicieli nieruchomości do pozbywania się nieczystości płynnych w określony sposób. Przede wszystkim, muszą oni gromadzić je w zbiornikach bezodpływowych. Konieczne jest także podpisanie umowy z firmą, która posiada uprawnienia do opróżniania takich pojemników i transport nieczystości do miejsca ich utylizacji. Dokument ten poświadcza zgodność prowadzonych działań z prawem. Jeśli właściciel nieruchomości nie jest w stanie przedstawić dowodu na skorzystanie z usług przedsiębiorstwa z konkretnymi zezwoleniami, może mieć on problemy prawne.

Zaświadczenie w wersji papierowej powinno pojawić się zarówno w przypadku opróżniania szamb, jak i przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina musi prowadzić ewidencję nieruchomości, na terenie których istnieją takie instalacje. W razie kontroli konieczne jest zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości zgodnie z obowiązującym prawem.