Użytkowanie różnego rodzaju gazów pełni istotną rolę zarówno w przemyśle, badaniach naukowych jak i w gospodarstwie domowym. Jednak złamanie zasad prawidłowej obsługi butli gazowych grozi bardzo poważnymi konsekwencjami: wybuchem, pożarem, a także kalectwem lub śmiercią użytkowników. Nie warto ryzykować – lepiej dobrze obejść się z gazem.

Wiele gazów, jedna zasada

Nie ma „gazu w ogóle”, zawsze mamy do czynienia z czymś konkretnym, o specyficznych właściwościach. Na rynku dostępne są gazy techniczne, które sprzedaje się w postaci skroplonej, zarówno na skalę przemysłową jak i detaliczną. Chociaż wszystkie noszą nazwę „technicznych”, można wyróżnić ich podgrupy:

  • gazy techniczno-przemysłowe (m.in. argon, propan, mieszanka propan-butan),
  • gazy spożywcze (m.in. dwutlenek węgla, azot),
  • gazy czyste, tzw. specjalne (m.in. acetylen, tlen, hel).

Wobec każdego z nich obowiązują nieco inne zasady użytkowania, które można sprowadzić do wspólnego mianownika: ostrożnie!

Butle z propanem i mieszanką propan-butan

Propanu bądź jego mieszanki z butanem używa się jako paliwa zasilającego silniki samochodowe czy maszyny dekarskie, stosuje się w gospodarstwach domowych i turystyce, np. do kuchenek gazowych lub grzejników. Szczególnie odbiorcy indywidualni zainteresowani są wymianą butli po korzystnej cenie. Jednakże tkwi w tym pewna pułapka – tanio może oznaczać: nielegalnie i niebezpiecznie.

W sposób legalny można kupić butlę z gazem (lub wymienić pustą na pełną) tylko, jeżeli pochodzi ona od koncesjonowanego producenta i dystrybutora gazów technicznych. Natomiast nielegalne jest napełnianie butli gazem na stacji paliw płynnych (zgodnie z obowiązującą od 2003 roku nowelizacją przepisów w sprawie stacji paliw płynnych) czy w inny sposób samodzielne uzupełnianie butli.

Napełniamy butle gazem, zapewniamy ich serwis oraz bezpieczną dystrybucję. – podkreśla przedstawiciel firmy ImtechGaz z Warszawy, producenta i dystrybutora gazów technicznych. – Dbamy o wysoką jakość oferowanych produktów oraz atrakcyjną cenę, lecz przede wszystkim zdajemy sobie sprawę z tego, że od naszej rzetelności zależy ludzkie życie. Butle uszkodzone, niewłaściwie napełnione czy źle przechowywane grożą wybuchem niebezpiecznym dla życia i zdrowia pracowników oraz powodującym straty w produkcji. Naszym celem jest niedopuszczenie do takiej sytuacji.

Butle z dwutlenkiem węgla

Dwutlenek węgla stosowany jest w wielu branżach, m.in. przyspiesza wysychanie zaprawy wapiennej, stosuje się go w procesach chłodzących, również w produkcji broni pneumatycznej. Przede wszystkim jednak znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym – w dojrzewalniach owoców, cukrownictwie oraz przy produkcji napojów gazowanych.

Jak w przypadku wszystkich gazów technicznych – legalnie można skorzystać jedynie z butli napełnionej i serwisowanej przez producenta i dystrybutora gazów technicznych, dbającego m.in. o jakość zaworów. Nieszczelna butla z dwutlenkiem węgla stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Napełniane butli z tlenem

Chociaż tlen dobrze się nam kojarzy, jako czynnik umożliwiający życie i oddychanie, nie wolno zapominać, że jest gazem podtrzymującym spalanie. Oznacza to, że „sam” tlen nie jest palny, jednak w atmosferze tlenu intensyfikuje się spalanie wszystkich materiałów palnych. Tlen wybucha także w kontakcie ze smarami czy olejami, tak iż nawet niewielka ich ilość, np. na palcach obsługującego, może spowodować wybuch. Jeżeli zawór na butli z tlenem ulegnie uszkodzeniu i oderwie się, butla „odleci” z olbrzymią siłą, niszcząc wszystko na swojej drodze.

Dlatego użytkownicy butli z tlenem, dla bezpieczeństwa swojego i ludzi wokół, powinni korzystać z profesjonalnej dystrybucji gazów technicznych.

Przechowywanie butli z gazem

Gazem technicznym można napełnić butlę jedynie do 85 procent jej pojemności. Przepełnione – grożą wybuchem. W butli musi pozostać wolne miejsce na wypadek wzrostu temperatury otoczenia: wzrost temperatury o jeden stopień podwyższa ciśnienie w butli o 7 atmosfer.

Obowiązkowo, temperatura przechowywanie butli nie może przekroczyć 35 stopni Celsjusza. W sposób bezpieczny składuje się je w pomieszczeniach suchych i dobrze wentylowanych, z dala od urządzeń elektrycznych. Po spełnieniu określonych warunków mogą być przechowywane również na otwartej przestrzeni i pod zadaszeniem.

Butle gazowe przypominają ujarzmione smoki – jeżeli popełni się błąd, wybuchną ogniem. Chociaż to żartobliwe określenie, jednak sprawa jest poważna. Dlatego też, jeżeli chodzi o napełnianie butli gazem, obowiązuje zasada: nie napełniaj samemu, tylko kup butlę u profesjonalnego dostawcy.

Rate this post