Możliwość wykorzystywania energii słonecznej przy użyciu paneli fotowoltaicznych pojawiła się w Polsce stosunkowo niedawno, a już zdążyła zyskać bardzo duże grono zwolenników. Montaż ogniw na dachach domów jednorodzinnych, instytucji i zakładów przemysłowych pozwala na ograniczenie kosztów korzystania z prądu. Proces jego pozyskiwania jest ponadto przyjazny dla środowiska.

Jak pozyskuje się energię elektryczną ze słońca?

Podstawowym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej są ogniwa, które łączy się w moduły. Zachodzi w nich zjawisko fotowoltaiczne, czyli przekształcanie energii słonecznej w elektryczną.

Moduły to układy zbudowane z materiałów półprzewodnikowych, które przewodzą ładunki elektryczne w wyniku padania na ogniwa promieni słonecznych – wyjaśnia ekspert z firmy Teneco.

Jednak samo przekształcenie promieni słonecznych w energię elektryczną to za mało, by można było korzystać z prądu w domowych gniazdkach. Niezbędnym urządzeniem jest inwerter, którego funkcją jest przekształcanie prądu stałego w prąd zmienny, czyli taki, który wykorzystują domowe urządzenia. Aby instalacja działała w sposób bezpieczny dla użytkowników i sprzętów, musi zostać wyposażona w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Zapotrzebowanie na prąd – dobór parametrów instalacji

Właściwy montaż instalacji jest kluczową kwestią, jednak równie ważne jest dobranie jej parametrów do zapotrzebowania na prąd w danym obiekcie. Moc systemu fotowoltaicznego jest określana jako iloczyn mocy nominalnej wszystkich modułów. Na jej podstawie oblicza się ilość energii wytwarzanej przez panele.

Odpowiednio dobrane parametry pozwalają w pełni pokryć roczne zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną. Nowoczesne rozwiązania, takie jak inteligentna fotowoltaika, pozwalają na jeszcze bardziej precyzyjne dopasowanie profilu produkcji prądu do profilu jego zużycia.

Co zrobić z nadmiarem energii elektrycznej?

W zależności od pory roku i intensywności promieni słonecznych padających na panele ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną może być zbyt mała lub zbyt duża w stosunku do zapotrzebowania obiektu.

Aby odpowiednio gospodarować zasobami wytworzonego prądu, jej nadmiar przekazuje się do sieci i tam magazynuje – w ten sposób właściciel systemu może zaoszczędzić. W budynkach wyposażonych w instalację fotowoltaiczną stosuje się liczniki dwukierunkowe, które zliczają energię przekazaną do sieci i pobraną od dostawcy. W przypadku mikroinstalacji przy rozliczeniu nadwyżek prądu jest stosowana zasada net-meteringu, co oznacza, że prosument otrzymuje bezkosztowo 0,7 lub 0,8 kWh za każdą wysłaną do zakładu 1 kWh.

Rate this post