Woda wodzie nierówna, a zasada ta tyczy nie tylko wody butelkowanej, kupowanej w sklepach, lecz także tej, która  ma być dostarczana wodociągami do naszych mieszkań. Woda pobierana bezpośrednio z ujęć zawiera mnóstwo różnego zanieczyszczeń, które należy usunąć, zanim będzie można ją bezpiecznie konsumować. Co warto wiedzieć o mechanicznej filtracji wody?

Rodzaje zanieczyszczeń

Woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem, w związku z czym można w niej znaleźć mnóstwo występujących w przyrodzie substancji i minerałów, a także różne pozostałości, będące efektem działalności człowieka, wśród których najpowszechniejsze są związki żelaza, manganu, wapnia i magnezu oraz azotany, amoniak i siarkowodór; ich stężenie może być różne w zależności od lokalnych uwarunkowań. Prócz tego w wodzie znajduje się często dużo różnych zawiesin tworzonych przez drobiny gleby, piasku, pyłów, a także przez cząstki organiczne, między którymi mogą znajdować się także bakterie, cysty i pierwotniaki.  Z tego typu zabrudzeniami mamy do czynienia bezpośrednio w ujęciach wody oraz w studniach. Są to tzw. zanieczyszczenia pierwotne. Natomiast już w samych wodociągach mogą zdarzać się dodatkowo zanieczyszczenia wtórne, którymi będą różnego rodzaju osady odkładające się na ściankach rur i urządzeń, co może być powodowane np. zbyt małymi prędkościami przepływu wody lub też wieloletnim użytkowaniem instalacji. Mechaniczna filtracja takiej wody jest na tyle skuteczna, że może ją oczyścić niemal w stu procentach.

Metody mechanicznej filtracji wody.

O filtrowaniu wody  opowiadają nam pracownicy firmy GLOBAL CONCPTS 2000 POLSKA ze Szczecina. Wskażemy tutaj na metody, które użytkownik wodociągu może stosować we własnym mieszkaniu lub też przy własnym ujęciu wody np. ze studni, pozostawiając problem filtracji wody na dużych zbiorczych ujęciach z boku, gdyż tyczy się on systemowych rozwiązań stosowanych w wielkiej skali na regionalnych lub krajowych szczeblach. Woda pobierana z bardzo starych wodociągów, mimo iż wcześniej poddawana oczyszczeniu w stacjach uzdatniania może zawierać drobne zanieczyszczenia, podobnie będzie z wodą studzienną. Usuwając owe zanieczyszczenia w sposób mechaniczny, stosujemy specjalne materiały filtracyjne. Najprostszymi stosowanymi w tym przypadku urządzeniami są specjalne narurowe filtry z wymiennymi wkładami, zatrzymującymi zanieczyszczenia o średnicy od 0,5 do 100 mikronów. Częstotliwość wymiany tych wkładów uzależniona jest od stężenia zanieczyszczeń oraz od ilości przepływającej przez nie wody. Wygodniejszym rozwiązaniem z pewnością mogą być tutaj filtry siatkowe zaopatrzone w mechanizm umożliwiający tzw. płukanie wsteczne. Zastosowane w nich siatki wykonane są z poliestru lub stali szlachetnej i mogą wielokrotnie płukane i czyszczone.

W niektórych filtrach płukanych okresowo ręcznie albo automatycznie jako materiał roboczy stosuje się piasek kwarcowy, kruszywo antracytowe lub inne skalne filtratory. W filtrach mechanicznych do wody stosowanych bezpośrednio w mieszkaniach często stosuje się wkłady węglowe, które usuwają azotany, związki żelaza, zmiękczają wodę i likwidują przykre zapachy.

[avg] ([per]) [total] vote[s]