Beton jest znany ludzkości już od czasów starożytnych, gdy do budowy swoich domów wykorzystywali go Asyryjczycy oraz Rzymianie. Od momentu pierwszych prób stosowania go w budownictwie, mieszanki ulegały wielu zmianom i udoskonaleniom, dzięki czemu beton jest dziś najpopularniejszym z materiałów budowlanych.

Historia betonu w budownictwie

Początkowo beton służył jako zaprawa murarska do łączenia kamieni, z których wznoszono ściany i sklepienia – opowiada specjalista z Betoniarni-Laboratorium HYDROBUDOWA-1. W jego skład wchodził przede wszystkim piasek i drobniutkie kamienie, połączone zaprawą wapienną. Rzymianie jako zaprawy używali popiołów wulkanicznych, co sprawiało, że tamtejszy beton posiadał właściwości wodoodporne.

Stosowanie betonu jako głównego budulca elementów konstrukcyjnych nastąpiło jednak dopiero w XIX wieku, dzięki wynalezieniu cementu portlandzkiego. Do dziś ta odmiana cementu jest spoiwem stosowanym do produkcji podstawowego w budownictwie mieszkalnym betonu portlandzkiego (CEM I).

Betonowe elementy konstrukcyjne domów jednorodzinnych

Ze względu na bardzo dużą trwałość i wytrzymałość betonu, materiał ten wykorzystuje się nawet do budowy elementów konstrukcyjnych w domach jednorodzinnych. Z betonu wykonuje się przegrody poziome, takie jak stropy, płyty fundamentowe czy balkonowe, a także przegrody pionowe, jak fundamenty i ściany.

Betonowe elementy małej architektury

Kolejną właściwością omawianego materiału, obok dużej wytrzymałości, jest możliwość łatwego nadawania przedmiotom rozmaitych form. Toteż beton w budowie domków jednorodzinnych jest wykorzystywany również do wykończeń i zagospodarowania terenu wokół budynku. Możemy więc sięgnąć po niego podczas przygotowywania stylowej małej architektury ogrodowej, jak np. słupki wspierające płoty, murki, ławeczki i gazony. Wytwarza się też z niego rozmaite elementy dekoracyjne, jak mostki czy figurki.

[avg] ([per]) [total] vote[s]