Wiemy, że do tymczasowych zabezpieczeń wykopów stosuje się w większości przypadków ścianki drewniane, stalowe lub też z PCV. Jest to o tyle uzasadnione, że postawienie takich ścianek i zagłębienie ich w ziemi jest stosunkowo łatwe a przy tym niezbyt drogie. Nie dziwią także nikogo    tzw. ściany masywne, budowane z kamienia lub betonu i służące jako mury oporowe. Jednakże czasem tego typu zabezpieczenia wykonuje się także z żelbetu, lecz wtedy zawsze stanowią one część całej budowli.

Zastosowania ścianek żelbetowych

Istotnie, ze ścianek z żelbetu nigdy nie stawia się tymczasowych zabezpieczeń i to niezależnie od ich rodzaju. Jest to powodowane stosunkowo wysokim kosztem ich wykonania. Szczególnym przypadkiem są tutaj szczelne ścianki żelbetowe budowane z prefabrykowanych pali o prostokątnym przekroju, które wprowadzane są do gruntu przy pomocy kafarów lub też metodą wibracyjną. Ścianki takie stają się integralnym elementem stawianej w danym miejscu budowli. Mogą to być poza tym, co wymieniliśmy we wstępie także nabrzeża portowe, umocnienia brzegowe, falochrony, przyczółki mostowe, konstrukcje piętrzące wodę, zabezpieczenia fundamentów. Często ścianki żelbetowe to ważny element oporowy zapobiegający wypłukiwaniu gruntu spod fundamentów, co zabezpiecza stawiane na nich konstrukcje przed utratą stateczności. Zdecydowanie częściej jednak do wykonywania tego typu prac wykorzystuje się ścianki stalowe. Mimo niewątpliwych zalet ścianek żelbetowych jest kilka powodów, dla których są one stosowane dosyć rzadko; dlaczego tak jest, opowiedzieli nam specjaliści z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Żyrardów” z Warszawy.

Charakterystyka ścianek żelbetowych

Na dosyć znaczne koszty związane ze stawianiem żelbetowych ścianek zabezpieczających wpływają dwa najistotniejsze czynniki: duża pracochłonność i duże zużycie stali zbrojeniowej. O ile budowa takiej żelbetowej ścianki z gotowych prefabrykatów jest jeszcze w miarę łatwa, to już jej wylanie na miejscu nastręcza sporo kłopotów. Ścianki te są znacznie cięższe od ich stalowych odpowiedników i znacznie trudniej się je uszczelnia. Ich istotną wadą jest to, że nie mogą one być używane wielokrotnie.

Szczelne ścianki żelbetowe mają wszakże dwie bardzo cenne zalety, dzięki którym w niektórych szczególnych sytuacjach są one nadal budowane. Chodzi o ich bardzo dużą trwałość oraz wysoką zdolność przenoszenia obciążeń pionowych. Ma to istotne znaczenie przy budowie bardzo wysokich i masywnych obiektów. Takie ścianki nie tylko zabezpieczają sam wykop, ale też stanowią poważne wzmocnienie fundamentów budowanego obiektu, stając się niejako ich integralną częścią.

Rate this post