Mikropale, minipale – pale małośrednicowe, służą przede wszystkim do wzmacniania fundamentów wznoszonych i istniejących już konstrukcji. Doskonale sprawdzają się przy konstrukcjach oporowych, służą do stabilizacji osuwisk, skarp oraz przy posadowieniu obiektów na trudnych gruntach. Skupmy się na fundamentach – jak wzmacniamy je za pomocą mikropali?

Technologia i normy

Mikropale dzielimy na wiercone i przemieszczeniowe. Zgodnie z normą, zawsze zawierają element nośny w postaci stalowych prętów, rur lub kształtowników. Średnica minipali wynosi zwykle od 42-150 mm, maksymalnie jest to 300 mm. Jeśli chodzi o długość, standardem jest 6-15 m, jednak na świecie wykonywane były nawet takie o długości 50 m. Dzięki temu, że mikropale mogą zostać umiejscowione w gruncie pod dowolnym kontem, często służą do przenoszenia obciążeń bocznych działających na fundamenty bezpośrednie i palowe.

Wiercone mikropale

Dzięki nowoczesnym urządzeniom, otwory mogą być wiercone niemalże w każdych warunkach, pochylenie podłoża nie ma tutaj znaczenia. Doskonałym przykładem jest konstrukcja minipala ze zbrojeniem rurowym. Należy podkreślić, że do popularnych należą obecnie technologie samowiercące. Otwory wiercone są bez orurowania, za to pod osłoną płuczki z zaczynu cementowego. Mikropale takie zbrojone są prętami rurowymi z gwintem, które stanowi jednocześnie żerdź wiertniczą (z wiertłem jednorazowego użytku na końcu, które pozostaje w gruncie) i żerdź iniekcyjną. W jej wnętrzu tłoczona jest płuczka z zaczynu cementowego. Zaletą tej technologii jest nie tylko szybkość wiercenia. Mikropale mogą osiągać nośność nawet powyżej 750 kN, a do zakotwienia głowicy wystarczy stalowa płyta oporowa, która może przymocować mikropal także do istniejącego już fundamentu – mówi przedstawiciel zakładu robót geologiczno-inżynieryjnych Geotest z Tychów. Kolejna technologia polega na wywierceniu w gruncie otworu za pomocą świdra ślimakowego. Posiada on rurę rdzeniową, przez którą wprowadza się zaczyn by uformować pal. Świder zapewnia stateczność otworu – zbrojenie należy osadzić wewnątrz zaraz po jego wyjęciu. Iniekcji dokonuje się po około 24 godzinach za pomocą rurek zamocowanych do zbrojenia.

Mikropale przemieszczeniowe

Technologie przemieszczeniowe są w Polsce stosowane bardzo rzadko – mówi przedstawiciel Geotest. Minipale wciskane statycznie zgłębia się w grunt za pomocą hydraulicznych siłowników. Musi mieć udźwig minimum 1,5 raza większy niż nośność obliczeniowa mikropala, co ogranicza możliwość wykorzystania tej technologii. Podobnie jest z mikropalami w formie rur, które wbija się za pomocą młota udarowego. Ze względu na mocne drgania, technologii nie wykorzystamy do pracy przy istniejących już fundamentach i obiektach. W przypadku minipali wkręcanych, możemy po prostu przewiercić fundament. Jeśli jest on zbyt cienki, możemy zastosować wieńce które połączą zbrojenie mikropala z konstrukcją, by całość była bezpieczna.

[avg] ([per]) [total] vote[s]