Troska o środowisko naturalne oraz minimalizacja kosztów eksploatacji budynku to dwa z  najważniejszych zagadnień, towarzyszących nowoczesnej architekturze. Są one ze sobą ściśle powiązane jednym czynnikiem – energią, potrzebną do funkcjonowania danego obiektu. Jedną z powszechnie wykorzystywanych metod, mających na celu maksymalne wykorzystanie dostępnej energii, jest stosowanie w systemach wentylacji i klimatyzacji układów odzysku ciepła.

Czym jest układ odzysku ciepła?

Jedną z głównych dróg, którą ciepło ucieka z ogrzewanego budynku są kanały wentylacyjne, usuwające nadmiar wilgoci oraz zanieczyszczeń z powietrza – w ten sposób budynek traci blisko 60% energii termicznej, przy założeniu, że jego ściany są dobrze izolowane. Jeśli w danym obiekcie zastosowano system wentylacji mechanicznej, wymuszającej obieg powietrza w obu kierunkach, ciepłe powietrze wywiewane na zewnątrz może być wykorzystane do ogrzania strumienia powietrza z zewnątrz. Właśnie takie zadanie spełniają układy odzysku ciepła, nazywane również rekuperatorami lub centralami nawiewno-wywiewnymi.

Jak zbudowana jest centrala nawiewno-wywiewna i jak się nią steruje?

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów central nawiewno-wywiewnych, znajdziemy je np. w ofercie firmy Steuer Acs. Składają się one z następujących sekcji:

  • Wentylatora nawiewu
  • Wentylatora wywiewu
  • Filtru nawiewu
  • Filtry wywiewu
  • Przepustnicy nawiewu
  • Przepustnicy wywiewu
  • Wymiennika ciepła (w zależności od rodzaju centrali możemy mówić o wymiennikach krzyżowych, obrotowych, glikolowych)
  • Nagrzewnicy (wodnej lub elektrycznej)
  • W niektórych rodzajach centrali znajdują się również chłodnice (np. freonowe)

Centrale nawiewno-wywiewne stanowią część systemu nazywanego automatyką wentylacyjną. W zależności od stopnia zaawansowania infrastruktury budynku, w którym została ona zastosowana, istnieją dwa sposoby sterowania ich pracą: ręczny, polegający na włączaniu i wyłączania centrali z panelu obsługi lub kasetki sygnalizacyjnej, bądź automatyczny, przeprowadzany według zaprogramowanego planu tygodniowego. W bardzo zaawansowanych systemach automatyka sterowana jest przez magistralę BMS, zarządzającą funkcjami również innych instalacji, np. oświetlenia lub ogrzewania.