Cement to podstawowy budulec używany podczas każdych prac budowlanych, stosowany do przygotowywania mieszanek betonowych, zapraw murarskich oraz tynkarskich. Trudno nie doceniać jego roli w procesie budowy, żeby jednak odpowiednio dobierać cement do swoich potrzeb, warto poznać jego rodzaje i zastosowania.

Cement – proces powstawania

Ten popularny materiał budowlany wytwarzany jest w profesjonalnych cementowniach, gdzie powstaje z surowców mineralnych (margiel, wapień i glina), które są w procesie produkcji przetapiane na klinkier w piecu cementowym. Klinkier mielony jest z gipsem, który pełni rolę regulatora czasu wiązania. Gotowy materiał jest mielony w drobny pył i workowany, a następnie przeznaczony do sprzedaży.

Wprowadzenie na rynek nowego cementu nie jest proste. Kryteria dopuszczenia go do stosowania są bardzo rygorystyczne, ponieważ produkt musi posiadać specjalne certyfikaty i pozwolenia. Tylko wysokiej jakości materiały, pochodzące z profesjonalnych cementowni mogą zostać oddane do sprzedaży. Obecnie na rodzimym rynku dostępnych jest kilka rodzajów cementu – wybór odpowiedniego powinien być podyktowany głównie rodzajem prowadzonych prac.

Rodzaje cementu i jego zastosowanie

Dostępne na polskim rynku rodzaje cementów różnią się od siebie proporcjami składników głównych oraz dodatków. Generalnie obowiązuje zasada, że im wyższy numer, tym mniej samego cementu w cemencie (klinkier nazywany jest ‘czystym cementem’). Nie oznacza to jednak, że produkty te są gorszej jakości – po prostu są przeznaczone do innego rodzaju zapraw. Jakie rodzaje cementu możemy wyróżnić?

  • CEM I (cement portlandzki) – klinkier stanowi blisko 100% składu tego cementu.  Najczęściej jest on wykorzystywany przy budowie stropów, nadproży i słupów. Z powodzeniem może być stosowany w niskim temperaturach.
  • CEM II (cement portlandzki wieloskładnikowy) – do klinkieru portlandzkiego dodawane są również inne składniki mineralne (8-35% składu cementu). Stosowany jest zazwyczaj do przygotowania betonu zwykłego, ale także zaprawy murarskiej lub tynkarskiej. Cechuje się szybkim przyrostem wytrzymałości.
  • CEM III (cement hutniczy) – składa się z klinkieru portlandzkiego oraz żużlu wielkopiecowego i siarczanu wapniowego. Swoje zastosowanie znajduje przy produkcji betonu, które mogą być narażone na działanie kwasów humusowych i siarczanów, dlatego często stosowany jest przy wylewce fundamentów.
  • CEM IV (cement pucolanowy) – otrzymywany jest z klinkieru portlandzkiego, pucolanu i siarczanu wapnia. Ma podobne właściwości do cementu hutniczego, więc również CEM IV jest odporny na negatywny wpływ środowiska. Podobne jest również jego zastosowanie – używany jest do produkcji zapraw i tynków wykorzystywanych w różnych partiach budynku.

CEM V (cement wieloskładnikowy) – cement posiadający najmniej klinkieru ze wszystkich rodzajów – stanowi on od 20% do 64% całej jego masy. Resztę wypełnia żużel wielkopiecowy (18-50%) oraz różne dodatki. Cechuje się dużą odpornością na wysokie temperatury, a także szybko osiąga pełną wytrzymałość. Wykorzystywany jest do przygotowywania zapraw cementowych oraz betonu, ale sprawdzi się również w produkcji zaczynów i mieszanek oraz materiałów budowlanych odpornych na ogień.

[avg] ([per]) [total] vote[s]