Zanim zaczniemy remontować dom lub mieszkanie, sprawdźmy, czy zaplanowane roboty są prowadzone będą zgodnie z prawem. Bowiem większość prac remontowych wymaga zgłoszenia w starostwie lub urzędzie miasta lub uzyskania pozwolenia na budowę. Bez zgłoszenie możemy zmodernizować łazienkę, pomalować ściany czy zamontować instalację alarmową? W przypadku remontu zabytku pozwolenie na budowę jest bezwzględnie potrzebne.

Prace prowadzone podczas remontu domu wymagają zgłoszenia w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu, albo uzyskania pozwolenia na budowę.

Bez zgłoszenia możemy zająć się modernizacją łazienki, malowaniem wnętrz, zagospodarowaniem terenu, budową elementów małej architektury, jeśli nie mają być trwale połączone z gruntem, montażem instalacji teleinformatycznej lub alarmowej.

Urząd może też zobowiązać inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli realizacja obiektu lub robót objętych zgłoszeniem może naruszać ustalenia planu miejscowego lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Poniżej w tabeli prezentujemy wymagania dotyczące najpopularniejszych prac remontowych.

Zgłoszenie

 • Zmiana pokrycia dachowego
 • Wymiana okien bez zmiany ich wielkości
 • Zamurowanie okna lub drzwi
 • Wstawienie okna dachowego bez naruszania konstrukcji dachu
 • Ocieplanie od zewnątrz domu nie wyższego niż 12 m
 • Tynkowanie ścian zewnętrznych
 • Malowanie elewacji
 • Wymiana ogrodzenia od strony ulicy (lub każdego przekraczającego 2,2 m wysokości)
 • Naprawa lub budowa nowego podjazdu do garażu, chodników
 • Instalacja bramy wjazdowej w nowym miejscu
 • Adaptacja poddasza na cele mieszkalne, gdy nie wymaga ono przebudowy
 • Adaptacja piwnicy na cele mieszkalne lub usługowe bez jej przebudowy
 • Wyburzenie ściany działowej
 • Urządzenie łazienki w nowym miejscu
 • Budowa nowych schodów wewnętrznych bez naruszania elementów konstrukcyjnych domu
 • Osuszanie budynku połączone z pracami budowlanymi
 • Naprawa izolacji piwnicy
 • Ocieplanie domu od środka
 • Tynkowanie wnętrz
 • Wymiana instalacji c.o., wodnej i kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, gazu płynnego
 • Wymiana grzejników
 • Remont lub modernizacja kotłowni

Pozwolenie

 • Wymiana lub wzmocnienie więźby dachowej
 • Wymiana okien ze zmianą ich wielkości
 • Dobudowa garażu
 • Wstawienie okna dachowego z naruszeniem konstrukcji dachu
 • Ocieplanie od zewnątrz domu wyższego niż 12 m
 • Dodanie nowych drzwi lub nowego okna w ścianie zewnętrznej
 • Wycięcie otworu drzwiowego w wewnętrznej ścianie nośnej (w przypadku działowej wystarczy zgłoszenie)
 • Dobudowa tarasu
 • Dobudowa ganku, werandy lub ogrodu zimowego o powierzchni ponad 25 m2
 • Adaptacja z rozbudową lub przebudową poddasza
 • Adaptacja piwnicy na cele mieszkalne lub usługowe połączona z jej przebudową
 • Wyburzenie ściany nośnej
 • Pogłębienie piwnicy
 • Budowa nowych schodów zewnętrznych lub wewnętrznych z naruszeniem konstrukcji domu
 • Podwyższenie ostatniej kondygnacji
 • Budowa komina i kominka zewnętrznego lub wewnętrznego
 • Montaż lub wymiana instalacji gazu ziemnego, budowa szamba
 • Usypanie skarpy (jeśli będzie to połączone ze wzniesieniem muru oporowego)

Autor: Radosław Murat