Dach pochłania sporą część budżetu przeznaczonego na budowę domu. Warto zadbać o to, aby był funkcjonalny, bezpieczny, odpowiednio zaizolowany i komponował się z bryłą domu oraz otoczeniem. Jeśli projekt domu jest z katalogu, powinien zawierać również szczegółowy projekt dachu. W innym wypadku niezbędna będzie pomoc projektanta. Po czym poznać, że zrobił dobrą robotę? Opowiadamy w naszym artykule.

Warunki zabudowy przed projektem dachu

Przed rozpoczęciem projektowania dachu, czyli wybieraniem jego kształtu, a nawet koloru, bezwzględnie należy sprawdzić warunki zabudowy. W tym celu należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na pewno przed kupnem działki budowlanej i rozpoczęciem budowy inwestor już miał z tym dokumentem do czynienia, jednak zazwyczaj zwrócił uwagę na takie aspekty jak planowane inwestycje czy maksymalna wysokość budynków na danym obszarze. A przecież niekiedy taki dokument określa szczegółowe wymagania na przykład co do koloru dachu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest w urzędzie gminy, a w przypadku jego braku bez problemu informacje dotyczące wymagań dla budynków na danym obszarze znaleźć można w decyzji o warunkach zabudowy.

Jakie informacje dotyczące dachu zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Może to być między innymi:

  • wysokość kalenicy dachu,
  • kąt nachylenia dachu,
  • stosunek wysokości kalenicy dachu do poziomu terenu,
  • rodzaj dachu,
  • kształt dachu,
  • możliwość utworzenia poddasza użytkowego.

Niekiedy nieruchomość podlega dodatkowym wymaganiom. Na przykład może być z góry narzucony kolor dachu. Dzieje się tak szczególnie na specjalnie wydzielonych terenach pod osiedla domków jednorodzinnych. Często sprzedającym działki lub gminie bardzo zależy na tym, aby domy były do siebie podobne. Wówczas inwestorzy muszą wybrać podobny materiał do krycia, na przykład blachę trapezową o jednakowej wysokości profilu.

Projekt wykonawczy dachu

Dobry projekt dachu na pewno uwzględnia wymagania zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Oprócz tego zawiera wszystkie istotne kwestie konstrukcyjne i szczegółowo przemyślane uwarunkowania budynku. Do wyboru jest projekt podstawowy oraz wykonawczy. Oczywiście ten drugi jest o wiele dokładniejszy, ale również droższy. Oprócz wszystkich informacji zawartych w projekcie podstawowym, wskazuje również takie aspekty jak schemat mocowania pokrycia dachowego. Jest zatem o wiele dokładniejszy i bardzo pomaga w pracach dekarskich.

Dobry projekt dachu skupia się nie tylko na doborze pokrycia dachowego oraz jego ułożeniu, ale również całej konstrukcji dachu, łącznie z więźbą dachową. Zawiera obliczenia dotyczące maksymalnego obciążenia dachu czy ilości potrzebnych materiałów konstrukcyjnych. Konstruktor podczas wykonywania projektu bazuje również na normie Eurokod – EN 1991-1-4:2008 mówiącej o strefach obciążenia wiatru. Wyróżnia się trzy strefy w zależności od regionu. Pozwala mu to stworzyć bezpieczną konstrukcję i między innymi wyliczyć liczbę przęseł czy słupków.

Jak nie zepsuć dobrego projektu dachu?

Dom stoi już na działce wraz z idealnym dachem stworzonym zgodnie z projektem od konstruktora oraz wymaganiami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wszystko prezentuje się bardzo dobrze, tylko jak nie zaburzyć teraz tej harmonii? Przede wszystkim… odpowiednio dbać o dach! Jak? Opowiada o tym pracownik firmy Hanbud – pokrycia dachowe z Białegostoku:

Dach jest wizytówką domu i należy o niego odpowiednio dbać. Bardzo ważne są systematyczne prace konserwacyjne. Jeśli zima jest obfita w opady, a na dachu zalega śnieg, trzeba go regularnie ściągać, aby nie obciążyć konstrukcji. Oprócz tego należy pamiętać o czyszczeniu pokrycia wraz z orynnowaniem z gałęzi, liści i innych materiałów biologicznych, które mogą powodować rozwój mikroorganizmów lub czopy w rynnach. Wizualny przegląd dachu należy wykonywać przynajmniej raz w roku. Większość drobnych usterek można łatwo naprawić i lepiej zrobić to na początku niż w momencie, gdy do wymiany będzie większy fragment pokrycia.

Prawidłowy projekt dachu to przede wszystkim współpraca inwestora z konstruktorem, który połączy wymagania przyszłych mieszkańców wraz z wymaganiami stawianymi przez gminę oraz uwarunkowaniami terenu i możliwościami budynku. Odpowiednio zaprojektowany dach powinien zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, być odpowiednio zaizolowany, wykonany przez profesjonalną ekipę i spełniać wszystkie normy.

Rate this post