Woda to jeden z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych jakie występują w przyrodzie. Znajduje szerokie zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu. Obok paliwa pełni rolę podstawowego surowca w energetyce cieplnej.

Kocioł parowy

W każdej siłowni parowej podstawowym elementem jest urządzenie kotłowe, a mianowicie kocioł parowy. To naczynie zamknięte, w którym woda (pod działaniem ciepła) zmienia się w parę wodną. Para ta charakteryzuje się wysokim ciśnieniem (wyższym od atmosferycznego) i użytkowana jest na zewnątrz kotła. Ciepło do wytwarzania pary uzyskiwane jest wskutek spalania paliwa w palenisku.

Przeznaczeniem pary wytworzonej w kotle jest przenoszenie energii ciepłej i tak jej pobór, jak również oddawanie ciepła odbywa się przy pomocy metalowych ścianek urządzenia. Przepływ ciepła możliwy jest wtedy, gdy woda lub para z niej wytworzona styka się bezpośrednio z ogrzaną powierzchnią metalu.

Pienienie się wody w kotle

W układzie parowym, którego częścią jest kocioł, może dojść do pewnych zjawisk niepożądanych, mogących zagrozić bezawaryjnej pracy układu. Jednym z nich jest pienienie się wody w kotle.

Para wytworzona w kotle jest bardzo niebezpieczna dla układu parowego. Jest to bowiem woda z zawartością innych cząstek, więc gdy się pieni może doprowadzić do „plucia kotła”, czyli podawania pary wraz z zanieczyszczeniami – tłumaczy ekspert z firmy GLOBAL CONCEPCTS 2000.

Z samego pienienia się wody w kotle mogą wynikać następujące zagrożenia:

  • zanieczyszczenie produktu procesu technologicznego wieloma związkami chemicznymi (wyjątkowo niebezpieczne w przemyśle spożywczym),
  • wzrost korozji obiegu parowego,
  • niszczenie odwadniaczy, czujników, regulatorów, zaworów, itp.,
  • większe zużycie pary,
  • dodatkowe straty pary związane ze wzmożoną pracą odwadniaczy.

Aby uniknąć pienienia się wody kotłowej należy pilnować, aby w kotle nie doszło do nadmiernego zasolenia się wody. To pozwoli na uniknięcie zagrożenia, dzięki czemu układ parowy będzie mógł pracować bez zarzutu.