W trakcie budowy domów jedno- i wielorodzinnych zakłada się różne instalacje wewnętrzne. Armatura powinna zapewnić lokatorom możliwość komfortowego funkcjonowania w obiekcie – system kabli i rur sprawia, że mieszkańcy są w stanie korzystać z ciepłej wody, elektryczności, a w budynku panuje optymalna temperatura. O jakich instalacjach nie należy więc zapomnieć?

Postawienie domu od podstaw to wieloetapowy proces. Najpierw powinno się załatwić wiele formalności, w tym uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie wyznaczyć jej teren. Kolejnym krokiem jest wznoszenie obiektu – początkowo jest on w tzw. stanie zero, później surowym, aż w końcu następuje montaż instalacji wewnętrznych. Dopiero po założeniu pełnej armatury przechodzi się do prac wykończeniowych, które zakrywają okablowanie oraz orurowanie. Gdy budowa zostanie sfinalizowana, należy zawiadomić o tym odpowiedni urząd.

Jakie instalacje znajdują się w budynkach jedno- i wielorodzinnych? 

Jednym z najważniejszych „dóbr” współczesności jest elektryczność – obecnie funkcjonowanie bez prądu nie byłoby właściwie możliwe. W trakcie budowy domu jednorodzinnego (i każdego innego) konieczne jest zatem ogólne określenie zapotrzebowania na energię w obiekcie, żeby w dalszym ciągu założyć instalację elektryczną spełniającą wymogi gospodarstwa. Następnie wybiera się konkretny rodzaj takiej armatury, której podział występuje w zależności od miejsca montażu (wyróżnia się podtynkowe, natynkowe, wtynkowe i podłogowe okablowanie).

Domownicy nie mogliby również funkcjonować bez dostępu do wody. W budynku istotną rolę odgrywa instalacja wodna (zewnętrzna, wewnętrzna i z sieci wodociągowej) i kanalizacyjna (tj. syfon, wypustki podłogowe itp.). Przed rozłożeniem takiej armatury należy zdecydować się, gdzie będą zlokalizowane kuchnia oraz łazienka. Konstrukcja domu jedno- i wielorodzinnego nie byłaby również kompletna bez instalacji grzewczej. Fachowcy z firmy Budowa Więckowski z Łodzi twierdzą, że dość częstym wyborem są tutaj piece na paliwo stałe.

Pozostałe instalacje w domach jedno- i wielorodzinnych 

Oprócz instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz grzewczej, w budynkach montuje się orurowanie gazowe. Takie rozwiązanie umożliwia tańsze ogrzewanie obiektu i wody, wymaga jednak znalezienia miejsca na zewnętrzny zbiornik. Podczas budowy domu jednorodzinnego zakłada się również różnorodne alarmy, w tym m.in. antywłamaniowe bądź wykrywające gaz. Takie instalacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i ich własności przed mniej i bardziej „widzialnymi” intruzami.