Każdy dom, aby mógł być ogrzewany, jest wyposażony w kocioł i odprowadzający komin. Bez względu na to czy piec jest zasilany węglem lub gazem z zamkniętą komorą spalania, komin podlega okresowej kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jak często powinna być wykonywana kontrola przewodów kominowych i jak wygląda ten proces?

Kto wykonuje okresową kontrolę przewodów kominowych?

Właściciel domu jest zobowiązany raz w roku zlecić kontrolę przewodów kominowych kominiarzowi, który posiada uprawnienia mistrza kominiarskiego. Kontrola dotyczy przewodów dymowych, które odprowadzają dym z pieców węglowych lub pelletowych i kominków oraz przewodów spalinowych, które odprowadzają spaliny z kotłów i ogrzewaczy gazowych, a także przewodów wentylacyjnych. Prawidłowa wentylacja jest bowiem równie ważna jak funkcjonowanie systemu grzewczego.

Okresową kontrolę przewodów kominowych wykonuje się we wszystkich budynkach, w których znajdują się urządzenia grzewcze i systemy kominowe, jak też w domach jednorodzinnych. Kontrola kominiarza powinna być przeprowadzona również przed rozpoczęciem użytkowania przewodów kominowych. Badanie jest więc konieczne po wybudowaniu komina, w trakcie normalnej eksploatacji domu oraz w wypadku wprowadzania zmian w systemie grzewczym. Regularna kontrola stanu przewodów kominowych zapewnia także bezpieczeństwo. Jeśli właściciel nie posiada ważnego poświadczenia przeglądu lub opinii kominiarskiej, to w przypadku zatrucia spalinami lub wybuchu pożaru w przewodzie kominowym, może on zostać oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci lub zniszczenie mienia na skutek zaniedbania. Wówczas nie można ubiegać się o wypłatę odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Nowoczesne metody kontroli przewodów kominowych

W dzisiejszych czasach na rynku funkcjonuje wiele firm kominiarskich. Większość z nich, tak jak zakład kominiarski Janusza Mitasa z Warszawy, dysponuje nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie sprzętem. Dzięki temu możliwe jest szybkie i dokładne wykonanie oceny komina, niezależnie od jego wielkości i typu konstrukcji. Kominiarze prowadzą kontrolę przewodów kominowych za pomocą specjalnej kamery, która umożliwia dotarcie do najtrudniejszych miejsc. Możliwość robienia zdjęć i filmów pozwala diagnozować usterki i naprawiać je. Powierzając kontrolę doświadczonym kominiarzom, można zyskać gwarancję usług najwyższej jakości.

Zakres kontroli przewodów kominowych

Kontrola przewodów kominowych to kompleksowy przegląd systemów kominowych, dymowych spalinowych i wentylacyjnych, prawidłowości funkcjonowania kotłowni i wentylacji, możliwości swobodnej obsługi urządzeń, dostępu do kominów i urządzeń grzewczych, które pozwalają na ich wyczyszczenie. Badaniu podlega więc drożność przewodów kominowych, prawidłowość ciągu kominowego przy zamkniętych oknach oraz działanie urządzeń wymuszających ciąg kominowy, jeśli takie istnieją. Podczas kontroli badana jest także prawidłowość podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, odpowiedni dostęp powietrza zewnętrznego niezbędny do wentylacji, szczelność przewodów kominowych, stan techniczny kominów ponad dachem, drzwiczek rewizyjnych, wyczystek, łączników, rur oraz prawidłowość dostępu do kominów i urządzeń. Jeśli podczas kontroli, którekolwiek z tych przedmiotów badań okaże się nieprawidłowy, należy go wymienić lub zgłosić do naprawy.

Rate this post