O tym, że lokalizacja działki dla kogoś, kto chce postawić na niej dom, w którym być może będzie mieszkał już całe życie, ma fundamentalne znaczenie, nie trzeba nikogo przekonywać. Chcemy przecież mieszkać wygodnie, w ciszy, z dala od ruchu ulicznego, najchętniej w atrakcyjnej przyrodniczo okolicy, a także w miejscu skąd łatwo i szybko dojedziemy do pracy, a nasze dzieci będą miały blisko do szkoły.

Kupujmy rozumem, a nie sercem

Kupując działkę obok Szczecina, odłóżmy na bok emocje. Tylko chłodna kalkulacja, dokładne sprawdzenie statusu formalno-prawnego działki oraz precyzyjne skalkulowanie wszystkich „za” i „przeciw” pozwoli uniknąć nieodwracalnego najczęściej i błędnego w skutkach wyboru. Nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy to zauroczeni upatrzonym przez siebie miejscem, zaniedbamy jakiejkolwiek czynności sprawdzającej. Oczywiste koleją rzeczy jest, iż najpierw wybieramy lokalizację działki, a dopiero później badamy jej status. O tym, jak należy to robić, dowiadujemy się w firmie INLAND BIMO PROPERTY ze Szczecina.

Sprawdzenie księgi wieczystej

Upatrzywszy już sobie konkretną działkę, sprawdzamy w pierwszej kolejności księgę wieczystą nieruchomości, którą powinien także przejrzeć notariusz, bo przecież umowa przenosząca własność jest ważna tylko wtedy, jeśli zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Księga zawiera informacje o lokalizacji działki, jej wielkości, kształcie i przeznaczeniu oraz o tym, kto jest jej właścicielem, a także o jej obciążeniu np. tzw. służebnością drogi koniecznej (co ma miejsce wtedy, gdy jedyna droga do sąsiedniej posesji musi prowadzić przez teren, który chcemy kupić) i o ewentualnych hipotekach. Musimy być świadomi tego, iż tak wszelkie służebności, jak i hipoteki ciążące na danej nieruchomości, zawsze przechodzą na nowego jej właściciela.

Sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Równie ważne, jak sprawdzenie księgi wieczystej nieruchomości, jest zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w gminie, w której usytuowana jest upatrzona przez nas ziemia. Dowiemy się z niego, czy lokalizacja działki umożliwia wybudowanie na niej domu w takiej postaci, jaką sobie wymarzyliśmy. Plan ten określa między innymi wysokość, na jaką budynek może zostać wzniesiony, procentowy udział powierzchni zabudowanej i zielonej, odległość domu od ulicy, liczbę kondygnacji, szerokość elewacji frontowej i jeszcze kilka innych dopuszczalnych w tym miejscu atrybutów domu. Jeśli takiego miejscowego planu zagospodarowania jeszcze nie ma, to warto uzyskać decyzję o warunkach zabudowy na interesującym nas terenie, o którą może wystąpić każdy, niekoniecznie właściciel terenu. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że na wybranej działce można stawiać dom. Równie ważne będzie sprawdzenie możliwości podłączenia się do linii gazowej, wod-kan i elektrycznej. Nie zawadzi też oczywiście porozmawiać z naszymi przyszłymi sąsiadami, którzy już tam mieszkają. Mogą oni udzielić wielu cennych, nieformalnych informacji na temat o lokalizacji działki, na której chcemy się budować.

[avg] ([per]) [total] vote[s]