Zwykle z dwóch domów o tej samej powierzchni netto dom z poddaszem użytkowym będzie tańszy od piętrowego. Dom piętrowy to większe koszty budowy ścian zewnętrznych, ocieplenia i tynków. Oszczędzisz jednak na więźbie i izolacji stropu. Może więc się okazać, że koszt 1 mkw. piętra jest niższy niż koszt budowy 1 mkw. poddasza. Dom piętrowy czy dom z poddaszem użytkowym?

Im bardziej skomplikowany dach, tym droższa budowa

Zasada jest taka, że im bardziej rozrzeźbiona bryła i skomplikowany dach, tym koszt budowy większy. Przykładowo – z dwóch gotowych dachów o zbliżonej powierzchni pokrytych tym samym materiałem 1 mkw. dachu czterospadowego jest droższy od dwuspadowego o 20-30 proc., zależnie od pokrycia. Ma to przełożenie na koszt całego domu.

Istotna powierzchnia domu

Należy też zwrócić uwagę na podawane w projektach powierzchnie (użytkową i netto) oraz kubaturę i sprawdzić, co jest do nich wliczane. Na przykład w projektach z Kolekcji Muratora powierzchnia użytkowa (zwana też powierzchnią domu) jest sumą powierzchni wszystkich pomieszczeń, w których wysokość przekracza 1,9 m. Nie wlicza się do niej piwnic, garaży, schowków, pustek nad parterem, loggii ani tarasów.

Ale ta wielkość nie jest miarodajna, gdyż domy o tej samej powierzchni domu mogą być droższe lub tańsze, w zależności od zastosowanych rozwiązań i materiałów.

Ważna jest też powierzchnia netto, czyli powierzchnia wszystkich podłóg, łącznie z garażami, loggiami, balkonami, tarasami itp. Jeśli dwa domy o tej samej powierzchni netto różnią się znacznie powierzchnią użytkową, oznacza to, że część jednego z nich będzie mało użyteczne. Natomiast jeśli porównamy kubaturę i powierzchnię użytkową domu, dowiemy się, jaka część budynku będzie w pełni wykorzystana. Najbardziej efektywna budowa to taka, w której jest największa powierzchnia domu (pomieszczeń o wysokości powyżej 1,9 m) przy najmniejszej kubaturze.

Dom piętrowy czy z użytkowym poddaszem?

Zazwyczaj jest tak, że z dwóch domów o tej samej powierzchni netto ten z użytkowym poddaszem będzie tańszy od piętrowego jednak tak być musi. Koszt budowy domu z poddaszem może być niższy ze względu na mniejszą powierzchnię ścian zewnętrznych, ale jednocześnie uzyskujemy w ten sposób mniejszą powierzchnię użytkową. Z kolei budowę domu piętrowego podrażają większe koszty budowy ścian zewnętrznych, ocieplenia i tynków, natomiast oszczędza się na więźbie i izolacji stropu. W ostatecznym rachunku może wyjść, ze koszt 1 mkw. pełnowartościowego piętra jest niższy niż koszt budowy 1 mkw. poddasza. Starcie wygrywa zatem dom piętrowy.

Autor: Agnieszka Szajkowska, Monika Ochnik