Używanie rusztowań elewacyjnych jest najbezpieczniejszym, a zarazem wygodnym sposobem na wykonywanie prac na wysokości przy fasadzie budynku. Dzięki nim ekipy budowlane, remontowe czy instalacyjne zyskują pełen dostęp do całej powierzchni elewacji, mogą też bez przeszkód dostarczać potrzebne materiały oraz korzystać z niezbędnych narzędzi. Warto jednak pamiętać, że używane systemy muszą odpowiadać obowiązującym wymogom.

Normy dotyczące rusztowań

Prowadzenie prac na wysokości wiąże się z ryzykiem nieszczęśliwego wypadku. Sama konstrukcja ma też zwykle sporą masę, dla bezpieczeństwa użytkowników musi więc zachować pełną stabilność i być dobrze zamocowana i rozstawiona, a także wykonana z elementów o odpowiedniej wytrzymałości. Gwarancją tego, że rusztowanie elewacyjne będzie odporne na wszelkie obciążenia wiążące się z jego eksploatacją, jest potwierdzenie, że cały system spełnia wymogi obowiązujących norm. W przypadku rusztowań będzie to PN-EN 12810 „Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych” oraz PN-EN 12811 „Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy”. Producent rusztowania powinien dołączyć do jego dokumentacji deklarację zgodności lub certyfikat zgodności wydawany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS).

Montaż rusztowań

Ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowania rusztowań jest ich prawidłowe rozstawienie. Rusztowania musi zostać złożone przez osoby, które posiadają uprawnienia montera rusztowań, wydawane przez IMBiGS. Cała procedura powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu oraz właściwie wypoziomowana, umieszczona na stabilnym podłożu oraz właściwie zakotwiona do elementów nośnych budynku. Trzeba pamiętać, że gotowe rusztowanie musi być odebrane, co powinno znaleźć potwierdzenie we wpisie w dzienniku budowy albo protokole odbioru technicznego.

Bezpieczeństwo użytkowania rusztowań

W czasie użytkowania rusztowań muszą one być poddawane przeglądom codziennym, doraźnym i okresowym. Przegląd doraźny wykonuje się też po 2-tygodniowej przerwie w korzystaniu z rusztowania albo wystąpieniu groźnych dla konstrukcji zjawisk pogodowych – m.in. silnego wiatru, dużych opadów śniegu lub burzy. Przeglądy okresowe muszą być dokonywane nie rzadziej niż co miesiąc. Decydując się na wynajem rusztowania fasadowego, warto wybrać firmę, która zajmie się jego transportem oraz montażem. Dobrym wyborem będzie np. LEDWON Rusztowania z Zabrza. Oferuje ona kompleksową obsługę, a poza rusztowaniami elewacyjnymi udostępnia też rusztowania przejezdne.

Rate this post