Zakup działki to zazwyczaj pierwszy etap budowy wymarzonego domu. Poza (oczywiście istotną) lokalizacją i ceną, inwestycja wymaga weryfikacji wielu czynników, które będą decydowały o kosztach budowy oraz późniejszej eksploatacji domu.

Przeznaczenie gruntu i plan zagospodarowania przestrzennego

Oferty sprzedaży działek znajdują się w internetowych serwisach z nieruchomościami, takich jak np. HomeBroker.pl. Po wyborze interesującej oferty ważne, by ustalić przeznaczenie gruntu. Jeżeli okaże się, że nie jest budowlany, należy dowiedzieć się, czy można go przekwalifikować na grunt pod budowę domu. Takie informacje znajdują się w planie zagospodarowania przestrzennego, który uchwalają miejscowe władze (prezydent miasta lub starosta). W przypadku jego braku należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Są one zapisane są w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Własność czy prawo użytkowania wieczystego

Przed zakupem gruntu należy skontrolować, czy z punktu widzenia prawnego działka stanowi własność, czy prawo użytkowania wieczystego, a także jaka jest ewentualna wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste i kiedy ostatnio ta opłata była zmieniana. Warto zapoznać się z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej. Informacje z ewidencji gruntów są jawne oraz odpłatne i można je uzyskać po wcześniejszym złożeniu wniosku w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Przed podpisaniem aktu notarialnego nabywający powinien sprawdzić też treść księgi wieczystej.

Parametry geotechniczne gruntu

Elementem, który ma wpływ na projekt architektoniczno-budowlany planowanego domu są parametry geotechniczne gruntu, dlatego za ważny element przy zakupie działki uznaje się badanie gruntu obejmujące właśnie stan geotechniczny, a w pewnych sytuacjach również stan środowiskowy. Badania prowadzi się w terenie (np. wiercenie, pobieranie próbek gruntu, pomiar wód gruntowych) oraz w laboratorium (np. ocena stopnia plastyczności gruntu). Prawo nie nakłada obowiązku wykonywania badań parametrów geotechnicznych, ale może je zlecić osoba projektująca budynek. Eksploracja terenu przed rozpoczęciem budowy pozwala uniknąć uszkodzeń, takich jak pękające ściany czy zapadające się fundamenty.

Opłata adiecencka

Planując zakup działki, warto zweryfikować, czy istnieje ryzyko zwiększenia opłaty adiacenckiej w najbliższej przyszłości. Pieniądze płaci się na rzecz gminy, gdy wartość nieruchomości wzrasta z racji rozbudowy infrastruktury, której koszty pokrywają finanse Skarbu Państwa.