Grzejniki stalowe, żeliwne, aluminiowe – jakie wybrać? Przy wyborze rodzaju grzejników należy uwzględnić parametry techniczne projektowanej lub istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Wtórnym kryterium wyboru jest fantazja i upodobania inwestora.

Prawidłowy wybór

Grzejnik musi spełnić swoje podstawowe zadanie, ogrzać pomieszczenie. Prawidłowy dobór mocy grzejnika zapewniającego ogrzanie pomieszczenia jest priorytetowym celem. Moc grzewcza grzejników zależy od jego budowy i temperatury medium dostarczanego do grzejnika. Uproszczoną metodą można dobrać moc grzejników potrzebną do ogrzania pomieszczenia. W zależności od zastosowanych materiałów budowlanych i termoizolacji budynku przyjmuje się, że zapotrzebowanie na ciepło wynosi od 50 W/m2 dla dobrze ocieplonych budynków do 200 W/m2 dla nieocieplonych budowli. W celu wyliczenia mocy grzejnika należy pomnożyć ilość metrów kwadratowych pomieszczenia przez wartość zapotrzebowania 1 m2 na potrzebną ilość ciepła do jego ogrzania. Przykładowo, w budynku o umiarkowanych stratach ciepła dla pomieszczenia o powierzchni 10 m2 mnożąc przez 90 W/m2 otrzymamy moc grzejnika wynoszącą 900 Wat. Posługując się tabelą producenta grzejników dobieramy grzejnik posiadający moc grzewczą 900 Wat dla zadanej temperatury zasilania w instalacji centralnego ogrzewania. Dla kotłów gazowych przyjmuje się temperaturę zasilania w wysokości 75 stopni, dla kotłów stałopalnych – 90 stopni.

Rodzaj

Jakie grzejniki wybrać? Stalowe, żeliwne, aluminiowe? Trudne pytanie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wybierając rodzaj grzejnika należy uwzględnić wiele parametrów technicznych istniejącej lub projektowanej instalacji centralnego ogrzewania. Np. nieporozumieniem jest zastosowanie grzejników konwektorowych w instalacjach grawitacyjnych. Grzejniki konwektorowe wymagają dużych przepływów czynnika grzewczego i należy je montować w instalacjach wyposażonych w pompę obiegową. Nie należy stosować grzejników aluminiowych w instalacjach miedzianych. Na styku połączenia miedzi i aluminium występuje korozja.

Obecnie najczęściej stosuje się grzejniki stalowe płytowe (panelowe). Grzejniki stalowe współpracują poprawnie ze wszystkimi typami instalacji w układzie zamkniętym i otwartym. Jednak grzejniki stalowe w układzie otwartym będą miały skróconą żywotność ze względu na ciągłe napowietrzanie instalacji. W instalacji z układem otwartym lepiej zastosować grzejniki żeliwne.