Wykonanie deskowania jest jednym z kluczowych zadań na każdym etapie prac budowlanych, gdyż wpływa na jakość konstrukcji betonowej, która posłuży jako podstawa do dalszych prac. Właśnie dlatego osoba, która chce zostać monterem deskowań, musi doskonale rozumieć terminologię budowlaną, mieć umiejętności dbałości o szczegóły i przede wszystkim rozumieć zagrożenia, przewidywać je, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, by przeciwdziałać ich występowaniu.

Kompetencje montera deskowań

Zawód montera deskowań jest bardzo odpowiedzialny i w branży budowlanej niezwykle poważany. Nic dziwnego wszak źle przygotowane deskowanie w skrajnych przypadkach może doprowadzić do katastrofy, która może opóźnić realizację zlecenia, co dla żadnej ze stron transakcji nigdy nie jest korzystne. Po to, aby uzyskać więcej szczegółów na temat kompetencji monterów deskowań, przeprowadziliśmy rozmowę z pracownikiem firmy Doka. Po tej rozmowie wiemy, że każda osoba musi przejść odpowiednie szkolenia, która potwierdzają doskonała znajomość branży budowlanej, a w szczególności:

  • rozumienie i stosowanie terminologii fachowej,
  • umiejętne rozróżnianie różnych technologii, które są wykorzystywane w pracach budowlanych,
  • umiejętne dobieranie materiałów budowlanych do okoliczności – w szczególności cecha ta powinna gwarantować rozpoznawanie i przytoczenie charakterystyki wszystkich najbardziej podstawowych materiałów budowlanych,
  • posługiwanie się dokumentacja budowlaną, z której potrafi odczytać najważniejsze dane.

Bez posiadania tych kompetencji praca jako monter deskowań nie jest możliwa.

Jednakowoż posiadanie odpowiedniej wiedzy nie jest jedynym wymogiem – równie ważne są cechy osobowościowe, które w sposób bezpośredni wpływają na całokształt prac. Monter deskowań musi zdawać sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń, jakie niesie ze sobą wylewka betonu. To z kolei oznacza, że musi skrupulatnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, umieć identyfikować zagrożenia oraz podejmować działania zmierzające do przeciwdziałania ich wystąpieniu. A jeżeli już do jakiegoś wypadku dojdzie, to musi wiedzieć, jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Wiele firm wyłapuje takie osoby jeszcze na etapie edukacji w szkołach średnich lub technikach kierunkowych. Umiejętna identyfikacja tych ważnych cech osobowościowych sprawia, że firmy są gotowe zainwestować czas i pieniądze w rozwój odpowiednich kompetencji oraz zaoferować ciekawą ścieżkę kariery takiej osobie. Dlatego w tej pracy tak ważny jest charakter człowieka – ostatecznie wiedzę przy odpowiednim wysiłku może zdobyć każdy, ale zmiana charakteru może być nie lada wyzwaniem o ile w ogóle możliwa.

Rate this post