Planując wybudowanie studni głębinowej, z której będziemy pobierać wodę pitną i użytkową, musimy wziąć pod uwagę problem zanieczyszczeń wód gruntowych. Szczególnie poważną kwestią jest wysokie stężenie żelaza, które barwi wodę i zmienia jego smak, praktycznie wykluczając ją z użytku. Żeby rozwiązać ten problem, powinniśmy wyposażyć się w odpowiedni odżelaziacz. Jak go wybrać?

Odżelazianie wody – dlaczego jest konieczne?

Obecność żelaza w wodzie możemy łatwo rozpoznać po jej kolorze – rdzawym lub żółtym. Bardzo często woda zanieczyszczona żelazem zawiera w sobie również mangan (oba te pierwiastki bardzo dobrze się ze sobą łączą) oraz siarkowodór, który nadaje płynowi charakterystyczny, nieprzyjemny zapach gnijących jaj lub roślin. Tak zanieczyszczona woda nie nadaje się do spożycia, ponieważ nawet po przegotowaniu zachowa swój zapach i smak. Nie powinno się jej używać również w innych celach – użyta w praniu trwale zmieni on kolor ubrań, może również przyczyniać się do niszczenia urządzeń gospodarstwa domowego. Dlatego tak ważne jest, żeby woda z wysoką zawartością żelaza została wcześniej uzdatniona.

W jaki sposób odżelaziać wodę?

Woda z wysoką zawartością żelaza jest problemem znanym od dawna. Od dawna również znamy metody rozwiązywania go. Najprostszą z nich jest odstawienie zanieczyszczonej wody na dłuższy czas. Dzięki temu żelazo ulega utlenieniu, wiąże się w stałe cząstki i opada na dno zbiornika, zaś siarkowodór stopniowo ulatuje do atmosfery. Wymaga to jednak czasu, niezbędne są również odpowiednio duże zbiorniki – dlatego ta metoda stosowana jest przede wszystkim w lokalnych stacjach uzdatniania wody.

Alternatywą skierowaną dla indywidualnych posiadaczy studni głębinowych są odżelaziacze – mówi przedstawiciel firmy Global WaterSą to urządzenia wyposażone w specjalne złoża filtracyjne, które napowietrzają wodę prowadząc tym samym do utlenienia znajdującego się w niej żelaza. Utlenione żelazo osadza się na złożu, które następnie poddane zostaje regeneracji. Do regeneracji stosuje się różne metody – obecnie preferowaną ze względu na brak szkodliwych efektów dla środowiska i zdrowia człowieka jest regeneracja przy użyciu ozonu.

Jak wybrać odżelaziacz wody?

Wybór odżelaziacza powinien być uzależniony przede wszystkim od składu wody gruntowej, którą pobieramy ze studni. Dlatego istotne jest pobranie próbek płynu i przebadanie go w sanepidzie. Badanie powinno być jak najbardziej kompleksowe, obejmować sprawdzenie nie tylko stężenia żelaza, ale również manganu, azotanów i siarkowodoru. Ponadto należy zbadać poziom twardości i współczynnika pH, obecność bakterii, barwę i mętność wody. Posiadając dane z badań wody specjalista może z dużo większą skutecznością doradzić nam, jakiego typu odżelaziacz sprawdzi się najlepiej. Ważne jest, żebyśmy nie próbowali kupować odżelaziacza wody na własną rękę – podjęcie decyzji wymaga sporej fachowej wiedzy.

[avg] ([per]) [total] vote[s]