Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad prawem, które ma ułatwić budowę domu jednorodzinnego. W tej chwili nie można zająć się budową domu jednorodzinnego bez uzyskania zezwolenia. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku. Podpowiadamy, jak uzyskać pozwolenie na budowę.

Gdzie iść po pozwolenie na budowę?

Wniosek o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego można bez problemu pobrać z Internetu, wypełnić i zanieść do odpowiednich organów państwowych. Są nimi urzędy powiatowe, gminne bądź dzielnicowe. Wnioskami zajmuje się głównie wydział urbanistyki lub architektury. Do formularza urzędowego załącza się zezwolenie konserwatora zabytków, oświadczenie o posiadanym prawie do zarządzania nieruchomością, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany. Właściwe pozwolenie na budowę wydaje sam starosta. Za jego pozwoleniem sprawę może rozpatrzyć prezydent, wójt lub burmistrz. Wojewoda zaś rozpatruje wszelkie odwołania.

Terminy

Przychylną decyzje o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego możemy otrzymać w ciągu jednego miesiąca bądź dwóch miesięcy w przypadku spraw bardziej skomplikowanych. Wszystko zależy od tego, czy wymagania zostaną spełnione. Wszystkie formalności muszę być zgodne z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Nadmiar biurokracji odstrasza ludzi, dlatego resort infrastruktury pracuje nad korzystnymi zmianami dla obywateli RP. W przypadku gdy właściwe organy będą się opóźniały z wydaniem decyzji w sprawie domu jednorodzinnego – czeka ich kara. Dzień zwłoki to kara aż 500 zł. Wystawia się ją na podstawie zażalenia. Pamiętajmy, że po rozpatrzeniu naszego wniosku pozwolenie jest ważne przez 3 lata. Nie należy więc zbytnio się opóźniać z rozpoczęciem prac budowlanych. Jeśli budowa nie zostanie rozpoczęta w ciągu wymaganego okresu, pozwolenie wygasa i trzeba starać się o nowe, aby budowa była w pełni legalna.