W gazetach i w telewizji co jakiś czas znajdujemy informacje o tragedii, która miała miejsce na terenie jakiejś budowy. A to dziecko wpadło w wykop przygotowany pod fundament i złamało sobie kark, innym razem komuś spadł na głowę fragment materiału budowlanego czy jakieś narzędzie. Kto odpowiada za takie nieszczęścia? Odpowiedź jest prosta – osoby, które nie zabezpieczyły we właściwy sposób placu budowy – ich kierownicy. A przecież należące do ich obowiązków postawienie ogrodzenia wokół terenu prac budowlanych czy wystawienie tablicy informacyjnej o robotach nie jest skomplikowaną sprawą… Jak wygląda zabezpieczony plac budowy?

Zabezpieczony plac budowy

Pamiętajmy, że każdy plac budowy powinien zostać we właściwy sposób oznaczony. Dokonujemy tego, umieszczając w widocznym miejscu tablicę informacyjną w kształcie prostokąta o wymiarach przynajmniej 90×70 cm. Powinna ona stanąć na wysokości co najmniej 2 m. od strony drogi publicznej albo dojazdu do niej.

Prawo budowlane precyzuje, ze tablica informacyjna poprzedzająca plac budowy musi być żółta, zaś na niej czarnym kolorem powinny być zapisane kolejno następujące dane:

 • rodzaj prac budowlanych i ich adres
 • numer pozwolenia na budowę dotyczącego danej inwestycji
 • nazwa, adres i numer telefonu odpowiedniego organu nadzoru budowlanego
 • imię i nazwisko inwestora, jego dokładny adres oraz numer telefonu
 • imię i nazwisko wykonawców budowy, ich adres i numer telefonu
 • imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego
 • imię, nazwisko, adres oraz numery telefonu projektantów
 • numery telefonu okręgowego inspektora pracy
 • numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia

Podejdź do płota

Plac budowy powinien być ogrodzony na stałe lub tymczasowo. Kierownik budowy musi zadbać o to, aby działka budowlana została odgrodzona w sposób nieutrudniający prac budowlanych oraz niestanowiący niebezpieczeństwa dla ludzi.

Pamiętajmy, że plac budowy musi posiadać ogrodzenie zaplanowane w odległości uzależnionej od wielkości terenu budowy. Jednakże nie może być ono niższe niż 1,5 m. Natomiast:

 • gdy ogradzamy wykopy, wówczas te głębsze niż 1 m powinny być zabezpieczone co najmniej 1,1 m balustradą
 • w strefach zagrożonych spadaniem z wysokości różnych przedmiotów odległość, powinna wynosić co najmniej 1/10 wysokości, z której podczas robót budowlanych mogą spadać przedmioty

Warto wiedzieć, że tam, gdzie zbudowanie ogrodzenie nie jest realne, kierownik budowy musi zabezpieczyć budowę w inny sposób. Może on przykładowo zainstalować poprzedzające plac budowy tablice ostrzegające przed niebezpieczeństwem i pracami budowlanymi albo zarządzić nieustanną kontrolę terenu.

Bezpiecznie i zdrowo

Inną tablicą, w którą powinien być zapatrzony każdy plac budowy jest obwieszczenie o bezpieczeństwie pracy i ochronie zdrowia.

Na tym ogłoszeniu muszą znajdować się informacje dotyczące:

 • przypuszczalnej daty zarówno początku, jak i końca robót budowlanych
 • liczba robotników pracujących na placu budowy w określonym czasie
 • planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zauważmy, że ogłoszenie to powinno zostać zabezpieczone we właściwy sposób przed wszelkimi zniszczeniami.

Jak widzimy, jednym z głównych zadań kierownika budowy jest właściwe zabezpieczenie terenu budowy, zgodnie z wymogami BHP oraz prawem budowlanym. W tym celu musi on ogrodzić plac budowy, postawić przed nim w widocznym miejscu tablicę informacyjną, zaś na nim umieścić ogłoszenie o bezpieczeństwie pracy i ochronie zdrowia. Pilnujmy, aby nasz kierownik budowy nie zapomniał o tych obowiązkach, gdyż jego zaniedbanie może kogoś kosztować zdrowie czy życie, a nas dużo nerwów i czasu w momencie, gdy nasz plac budowy stanie się miejscem tragedii.