Budowa kanalizacji ciśnieniowej jest często niezbędna na obszarach, na których ukształtowanie terenu nie pozwala na korzystanie z systemów grawitacyjnych. W miejscach pagórkowatych, gdzie występują znacznie różnice poziomów, rozwiązanie to daje możliwość skutecznego odprowadzania nieczystości. Oferuje także znakomitą ochronę środowiska naturalnego. Większość systemów nie mogłaby jednak poprawnie funkcjonować bez przepompowni domowych.

Dlaczego przepompownie domowe są często niezbędne?

Stosowanie kanalizacji ciśnieniowej nie wyklucza możliwości użytkowania na pewnych odcinkach rozwiązań grawitacyjnych i tworzenia sieci hybrydowych. W wielu sytuacjach będzie to jednak niemożliwe ze względu na położenie budynków, z których odbierane są nieczystości na różnej wysokości względem łączących je odprowadzeń. W takich przypadkach jedynym rozwiązaniem będzie zastosowanie domowej przepompowni ścieków. Urządzenia tego rodzaju mogą zbierać ścieki bytowe z jednego lub dwóch domów, a także z większych budowli – firm, obiektów hotelowych czy punktów usługowych. Możliwe jest również ich wykorzystanie do obsługi kanalizacji deszczowej albo zbierania wód pochodzących z odwodnień. Przepompownie są jednocześnie zbiornikami pozwalającymi na gromadzenie się nieczystości w razie przerw w pracy systemu, zarówno technologicznych, jak i wynikających z awarii np. braku zasilania.

Jak są zbudowane domowe przepompownie ścieków?

Domowa przepompownia ścieków to zwykle zbiornik wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego np. polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) o pojemności dopasowanej do wielkości budynku oraz o specjalnie ukształtowanym dnie, które zapobiegnie gromadzeniu się na nim osadów. Zbiorniki są wkopywane tak, by niezbędna do ich obsługi armatura znajdowała się poniżej głębokości przemarzania. Zwykle są one odpowiednio dociążane, co zapobiega ich wypychaniu przez napór wód gruntowych. Kluczowym wyposażeniem zbiornika jest pompa wymuszająca przepływ ścieków oraz zawory – zwrotny, który uniemożliwia cofanie się nieczystości w razie zmniejszenie ciśnienia czy zaburzenia przepływu oraz odcinający. Nie obejdzie się także bez układu szybkozłączek, pozwalającego na obsługę instalacji bez konieczności wchodzenia do zbiornika.

Pompy stosowane w przepompowniach ścieków muszą zapewnić dobry przepływ nieczystości i osiągać wysoką wydajność. W przepompowniach firmy INWAP stosowane są produkowane przez nią pompy wirowo-wyporowe z serii Orka – w przypadku ścieków surowych w wersjach z rozdrabniaczem idealne do zastosowań komunalnych.

Rate this post