Źle założona, uszkodzona albo całkowity brak izolacji poziomej w ścianie spowoduje kapilarne podciąganie wody gruntowej. Cząsteczki wody przedostają się do miejsc o mniejszej wilgotności poprzez mikrokanaliki. Podciągająca wilgoć z kolei ma wiele negatywnych skutków. Przyczynia się do technicznej degradacji muru, powoduje wykwity solne, odpadanie tynku lub rozsypywanie się muru. Jest to bardzo niekorzystny proces, któremu trzeba zapobiec. Do izolacji poziomej ścian można zastosować metodę cięcia. Jest to innowacyjna metoda, która ma wiele zalet i jest niezwykle skuteczna, przez co też coraz bardziej popularna.

Na czym polega izolacja pozioma ścian metodą cięcia?

Osuszanie murów metodą podcięcia to nowoczesna technologia, która pozwala na natychmiastowe i efektywne odcięcie wilgoci podciąganej kapilarnie. Metoda ta jest skuteczna przez niezwykle długi okres – praktycznie aż po kres trwałości budynku. Nie trzeba jej powtarzać, ponieważ skutecznie chroni mur przed ponownym zawilgoceniem. Ponadto izolacja pozioma ścian poprzez podcięcie pozwala również na zminimalizowanie strat ciepła w pomieszczeniu.

Izolacja pozioma ścian – jak przebiega?

W jaki sposób przebiega cały proces? Nie jest to nic skomplikowanego. Należy zacząć od ustalenia położenia istniejących przewodów i przeszkód oraz odkrycia lokalizacji spoiny roboczej w murze. Następnie wykonuje się przecięcie muru. W zależności od materiału używa się do tego różnych narzędzi. Jeśli przecinamy mur ceglany to używa się do tego piły łańcuchowej, natomiast jeśli przecinany będzie beton, żelbeton lub kamień – należy użyć piły z liną diamentową. Jest ona przeznaczona do cięcia twardszych materiałów, a zawarte w widii ziarna diamentu sprawiają, że jest ona bardzo wytrzymała i skutecznie radzi sobie z wytarciem każdego materiału. Nie od dzisiaj znane są właściwości diamentu, będącego jednym z najtwardszych materiałów, jakie mamy do dyspozycji.

Kolejnym krokiem jest aplikacja wodoszczelnej płyty, wykonanej z polietylenu lub z poliestru. Oba te tworzywa są równie skuteczne. Jeśli chodzi o płyty z poliestru, dodatkowo zawierają one włókna szklane, które skutecznie chronią przed przedostaniem się wilgoci, jednak posiadają również inne właściwości. Chronią przed korozją, zapewniają dodatkowe ogrzanie pomieszczeń oraz przede wszystkim jeszcze większą trwałość izolacji. Płyta musi być tak włożona, aby wystawała z muru na grubość tynku. Następnie, w przygotowaną wcześniej szczelinę, wbija się odpowiednie kliny.

Ostatnią czynnością wykonywaną przy izolacji poziomej metodą cięcia jest zamknięcie szczeliny zaprawą cementową. Szczelinę zamyka się z każdej strony z pozostawieniem otworów między każdym rzędem klinów, do ostatecznego wypełnienia.

Izolacja pozioma ściany metodą cięcia jest niezwykle skutecznym rozwiązaniem. Jej największym plusem jest to, że można ją wykonać w każdym budynku – bez względu na stopień zawilgocenia lub materiał wykonania. W każdym przypadku rozwiązuje problem wilgotności, i to nie doraźnie, lecz na stałe. Warto rozważyć wykorzystanie tej metody.

Rate this post