Instalacje elektryczne to jedne z najważniejszych instalacji nie tylko w domach i mieszkaniach. Od ich jakości i sprawności zależy wygoda mieszkańców, dostęp do różnego typu urządzeń domowych oraz bezpieczeństwo użytkowników. Dobrze zaprojektowane i prawidłowo wykonane instalacje elektryczne są podstawą funkcjonowania nowoczesnych domów inteligentnych. Przeczytaj, bez jakich instalacji elektrycznych nie można się obejść we współczesnych domach i mieszkaniach.

Czym jest instalacja elektryczna i jakie są sposoby jej montażu?

Choć pojęcie instalacji określa ją jako zespół połączonych ze sobą urządzeń przeznaczonych do określonych funkcji o skoordynowanych parametrach technicznych, to należy zauważyć, że w przypadku instalacji elektrycznej mamy do czynienia z kilkoma jej rodzajami. Należy wyróżnić rodzaje instalacji ze względu na miejsce montażu, sposób wykonania, przewidywany czas użytkowania oraz ze względu na rodzaj zasilanych odbiorników.

„Instalacje elektryczne – wyjaśnia instalator z firmy Teldaw –  montowane mogą być na trzy sposoby. Metoda wtynkowa polega na montażu instalacji na nieotynkowanej ścianie. Po dokonaniu montażu kabli i elementów instalacji ścianę poddaje się tynkowaniu. Drugą metodą jest metoda wtynkowa, w której kable montuje się w specjalnych rurkach w wykutych w ścianach kanałach. W trzeciej wersji przewody elektryczne mocuje się na powierzchni muru lub na tynku za pomocą specjalnych obejm”.

Najważniejsze instalacje elektryczne mieszkań i domów

W domach jednorodzinnych i w mieszkaniach mamy do czynienia z instalacjami wewnętrznymi siłowymi i jednofazowymi. Obwody jednofazowe zasilają instalację oświetleniową w pomieszczeniach oraz gniazda elektryczne. W przypadku instalacji siłowej jest ona niezbędna do zasilania urządzeń pobierających duża moc. Do tego typu odbiorników należą najczęściej kuchenne płyty grzewcza ceramiczne lub indukcyjne.

Jedną z ważniejszych instalacji w domach i mieszkaniach jest instalacja oświetleniowa. Jej zadaniem jest zasilenie lamp sufitowych i kinkietów oraz oświetlenia awaryjnego. Dobrze przemyślana i wykonana instalacja oświetleniowa ma ogromny wpływ na komfort mieszkańców. Składa się ona przede wszystkim z przewodów oraz przełączników oświetlenia. Nowoczesny osprzęt, taki jak ściemniacze oświetlenia, automatyczne włączniki, czujniki ruchu oraz podobne urządzeń w dużym stopniu ułatwiają życie.

Dogodne rozmieszczenie gniazd wtykowych we wszystkich pokojach i pomieszczeniach domu jest bardzo ważne podczas projektowania elektrycznej instalacji domowej. Od ich ilości, dostępności i usytuowania zależeć będzie wygoda mieszkańców.

Bardzo istotnymi instalacjami, które odpowiadają za bezpieczeństwo, są instalacje uziemiające i wyrównawcze oraz odgromowe. Są to instalacje obowiązkowe w każdym obiekcie nie tylko mieszkalnym. Uziemienie musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa, a w szczególności zdrowia i życia ludzi poprzez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ochrony przed porażeniami w instalacji elektrycznej. Połączenie wyrównawcze służy wyrównaniu potencjałów elektrycznych i jest jednym ze środków ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przepięciowej. Instalacje odgromowe, zwane potocznie piorunochronami, zabezpieczają budynek przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

Innymi instalacjami, które oddają duże usługi w mieszkaniach i domach to instalacje teletechniczne. Służą one do budowy sieci komputerowych, domofonów, systemów alarmowych oraz zintegrowanych systemów sterowania rozmaitymi urządzeniami w ramach tzw. inteligentnego domu.

Minęły czasy, w których jedna lampa sufitowe i kilka gniazdek były standardem. Dzisiaj współczesne domy wymagają skomplikowanych instalacji elektrycznych, które zapewnią mieszkańcom najwyższy komfort i możliwość korzystania ze wszystkich udogodnień. Dużą wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań mają rzetelne firmy instalacyjne, warto więc skorzystać z ich porad.

[avg] ([per]) [total] vote[s]