Gromadzenie wody opadowej i roztopowej w specjalnych zbiornikach retencyjnych przyczynia się do ochrony zasobów wodnych i pozwala na zmniejszenie rachunków za zużycie wody. Ma więc wymiar ekologiczny i ekonomiczny. Dowiedz się, czy warto inwestować w zbiorniki na deszczówkę, które z nich gwarantują wysoką jakość i czy ich marka ma znaczenie.

Idea retencji i magazynowania wody deszczowej

Żyjemy w czasach deficytu wody zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Dostępność zasobów wody zmniejsza się z roku na rok, a w naszym kraju jest szczególne niska. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest z jednej strony ocieplenie klimatu zaś z drugiej coraz większe zużycie wody do celów przemysłowych i bytowych. Dzięki organizacjom ekologicznym i prowadzonym kampaniom promocyjnym świadomość konieczności ochrony zasobów wodnych wciąż rośnie. W ten trend wpisuje się także gromadzenie wód opadowych i roztopowych w przydomowych ekologicznych zbiornikach retencyjnych. Jak przekonują przedstawiciele producenta zbiorników na deszczówkę Pro-Plast ze Szczejkowic na Śląsku, zbiorniki retencyjne gwarantują dostęp do bezpłatnej wody, którą można łatwo wykorzystać do celów ogrodowych lub domowych.

Markowe zbiorniki retencyjne dobrych producentów

Jednym z przejawów proekologicznych zachowań jest gromadzenie wody opadowej i roztopowej w specjalnych zbiornikach na deszczówkę. Zbiorniki retencyjne, podobnie jak studnie chłonne na deszczówkę zapobiegają zalewaniu terenu podczas intensywnych opadów i gwałtownych roztopów. Zbierają wodę z powierzchni dachu poprzez rynny i rury spustowe oraz z systemów drenażowych, których zadaniem jest osuszanie powierzchni działek. Produkuje się je z wytrzymałego i odpornego na działanie kwasów i zasad polietylenu. Dostępne są zbiorniki o różnej objętości w wersji jednokomorowej lub umożliwiającej łączenie ze sobą kilku zbiorników.

Przydomowe zbiorniki retencyjne z tworzyw sztucznych wytwarzane przez renomowanych producentów to produkty wytrzymałe i trudne do uszkodzenia. Są stosunkowe lekkie, bardzo łatwe do transportowania i nienastręczające problemów podczas montowania. Markowe zbiorniki plastikowe zapewniają idealna szczelność, dzięki temu nie istnieje możliwości wycieku szkodliwych substancji, które mogłyby zanieczyścić środowisko. Dobrzy producenci zbiorników plastikowych na deszczówkę nie tylko udzielają gwarancji na swoje produkty, ale także umożliwiają specjalistyczny transport odpowiednio dostosowanymi pojazdami. Podsumowując, warto jeszcze raz podkreślić, że najlepszym rozwiązaniem jest kupno zbiornika na deszczówkę w renomowanej firmie.

Rate this post