Pozwolenie na budowę domu to jeden z najważniejszych dokumentu, którego uzyskanie jest niezbędne, by móc rozpocząć prace związane z jego postawieniem. W tym celu należy udać się do odpowiedniego urzędu i przedstawić stosowną dokumentację. Podpowiadamy, w jaki sposób się do tego przygotować oraz jakie firmy mogą pomóc w uzyskaniu stosownego zezwolenia.

Pozwolenie na budowę domu – krok po kroku

Pierwszym etapem zdobycia pozwolenia na budowę domu jest uzyskanie w urzędzie gminy warunków zabudowy lub odpowiedniego wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nasza działka nie jest nim objęta, wtedy należy wystąpić o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy poprzez złożenie odpowiedniego wniosku dostępnego w urzędzie lub na jego stronie. Decyzja jest wydawana przez miejscowego prezydenta miasta, burmistrza lub wójta (czasem również wydaje ją przydzielony urzędnik). Należy się przygotować, że czas wydania odpowiedniej decyzji może wynosić między 14 a 30 dni. W Warunkach Zabudowy lub Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znajdują się wytyczne pozwalające wybrać odpowiedni projekt domu.

Drugim krokiem jest najęcie geodety, który wykona mapę do celów projektowych w skali 1 : 500. Jest ona niezbędna do wykonania projektu budowlanego w Polsce.

Kolejnym ważnym dokumentem jest projekt domu, który trzeba zakupić. Jest on w czterech egzemplarzach. Pierwszy z nich przekazujemy do urzędu gminy, drugi do nadzoru budowlanego. Pozostałe dwa to kopia archiwalna oraz projekt przeznaczony dla Kierownika Budowy.

Zatrudniony przez nas architekt musi dostosować kupiony projekt do warunków działki. Jednym z najważniejszych jego elementów jest uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów, które trafią do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, gdzie wystawiona zostanie opinia.

W trakcie zdobywania odpowiednich dokumentów mogą nas pokierować specjaliści np. z  Pracownia Architektury ArchiBia.

Podsumowanie wymaganych dokumentów

Łącznie powinniśmy być w posiadaniu:

  • Czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami oraz dodatkową dokumentacją (np. zaświadczeniem od architekta adaptującego).
  • Oświadczenia o prawie do posiadania danej nieruchomości do celów budowlanych.
  • Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli naszą działkę obejmują przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
  • Wypisu z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich.
  • Warunków technicznych dostawy mediów.
Rate this post