Dach jest wystawiony na nieustanne działanie czynników atmosferycznych i wahania temperatur. Zmagać się musi również z porastającymi go mikroorganizmami oraz zagnieżdżającymi się na różnych elementach jego konstrukcji ptakami. Działanie wszystkich tych czynników powoduje, że starzeje się on i zużywa dość szybko, stając się nie tylko nieatrakcyjny wizualnie, ale również stwarzający zagrożenie dla życia czy zdrowia mieszkańców domu. Widząc wyblakły kolor poszycia, przecieki lub inne niespodziewane uszkodzenia, stajemy przed decyzją – naprawa dachu czy jego wymiana? A decyzja ta do prostych nie należy – demontaż całego dachu wiąże się z kosztami, z kolei nie każda usterka da się naprawić. Aby dokonać prawidłowego wyboru, przeanalizujmy poniższe kwestie.

Unijne nakazy

Jeżeli nasz dach wykonany jest z azbestu, niestety, najlepiej wymieńmy go przy najbliższej okazji. Obowiązek pozbycia się azbestowych pokryć dachowych został narzucony przez Unię Europejską i Polska musi zrealizować go do 2032 roku. W tym momencie prowadzone są w gminach programy pomagające w realizacji tego zarządzenia – będzie to dla nas dużym ułatwieniem. Zdemontowany przez specjalistów posiadających stosowne pozwolenia azbest zostanie w ramach pomocy gminnej zabrany i przekazany do utylizacji. Odciąży nas to nie tylko finansowo, ale i praktycznie, bowiem sami nie będziemy musieli zajmować się jego utylizowaniem.

Naprawa dachu: formalności

Weźmy pod uwagę, że chęć przeprowadzenia poważnego remontu lub wymiany dachu zobowiązuje nas do zgłoszenia tego faktu w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Każdy mniejszy remont – poprawienie kilku dachówek, usunięcie przecieków z połaci dachu, czy załatanie dziury niewielkich rozmiarów – nie wymaga natomiast uruchamiania trybów machiny urzędniczej.

W pierwszym przypadku do 30 dni przed rozpoczęciem prac musimy złożyć zawiadomienie informujące o tym, że chcemy remontować nasz dach. Zawierać ono powinno w swej treści termin rozpoczęcia robót, opis metody, jaką będą one wykonywane, a także ich rodzaj i ich zakres.

Stan dachu

Nasza decyzja – wymiana czy naprawa – powinna być uzależniona przede wszystkim od właściwej oceny stanu naszego dachu. Na jej podstawie będziemy skłonni precyzyjnie określić, czy dach kwalifikuje się raczej do demontażu, czy jednak należy go wyremontować.

Pamiętajmy, że dach powinni obejrzeć fachowcy, którzy zajmują się zawodowo pracami dekarskimi. Określą oni dokładnie, jaki rodzaj prac powinien zostać wykonany. Przykładowo wzmocnienie więźb dachu możliwe od poddasza, nie będzie wymagało zrywania całego poszycia, lecz naruszenie ich konstrukcji z powodu zalegającej wilgoci i zagrzybienia, zmusi nas jednak do tego. Opinia dekarzy powinna być dla nas wiążącą. Tylko tak zagwarantujemy bezpieczeństwo sobie i bliskim.

Rodzaj pokrycia

Dach wykonany z papy, na którym pojawiły się bąble, możemy bez problemu naprawić. Podobnie się ma sprawa z dachami wykonanymi z dachówki, gdzie w miejsce wadliwych wstawia się nowe elementy.

Natomiast, gdy nasz dach został pokryty blachodachówką albo gontem bitumicznym, nie będziemy mogli niestety remontować go. Specyfika tych rodzajów pokrycia uniemożliwia wymianę jedynie uszkodzonych fragmentów, zatem w razie uszkodzeń nastawmy się na koszty związane z całkowitą wymianą ich.

Stan dachu, rodzaj pokrycia czy nawet nasze własne estetyczne preferencje mogą stanowić podstawę do decyzji o tym, że wolimy dach wymienić lub wyremontować. Pamiętajmy jednak, że ma on zapewniać bezpieczeństwo zarówno nam, jak i naszym bliskim. Z tego względu zadbajmy o to, by nasz wybór był przemyślany i umotywowany innymi czynnikami niż względy ekonomiczne.

Rate this post