BREEAM, czyli Building Research Establishment Enviromental Assessment Method, to utworzony w 1990 roku przez brytyjską organizację BRE Global system ewaluacji budynków pod kątem ich ekologiczności i komfortu użytkowania. Obecnie z powodzeniem stosowany jest na całym świecie i przyznawany również poszczególnym układom wchodzącym w skład budynku. Jedną z polskich firm, która posiada certyfikat BREEAM jest ASC Automatyka Systemów Chłodniczych.

Jak przyznawany jest certyfikat BREEAM?

O przyznaniu certyfikatu BREEAM decyduje organizacja BRE Global, w swojej decyzji opierając się na szczegółowym raporcie przygotowanym przez profesjonalnego, licencjonowanego asesora. W raporcie tym uwzględnianych jest dziesięć najważniejszych z punktu widzenia organizacji czynników. Są to:

 • Zużycie energii
 • Komfort użytkowników budynku
 • Lokalizacja oraz możliwości transportowe
 • Prowadzanie procesu budowy
 • Rodzaj wykorzystanych do budowy materiałów
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Gospodarka odpadami
 • Wykorzystanie terenu i wpływ budynku na środowisko
 • Innowacyjność rozwiązań budowlanych
 • Emisja zanieczyszczeń

Każdej z powyższych kategorii przysługuje inna ilość punktów, przyznawane są one w zależności od tego, jak dokładnie obecność danego czynnika została opisana i udokumentowana w raporcie. Następnie punkty przeliczane są na procenty, które stanowią finalną ocenę danego budynku. Wszystkie oceny zostały umieszczone na sześciostopniowej skali:

 • Poniżej 30% – budynek nieklasyfikowany do uzyskania certyfikatu
 • Od 30 do 44% – budynek zaklasyfikowany
 • Od 45 do 54% – ocena dobra
 • Od 55 do 69% – ocena bardzo dobra
 • Od 70 do 84% – ocena znakomita
 • Powyżej 85% – budynek wybitnie wyróżniający się

Ostatnia ocena została wprowadzona w 2011 roku, do tej pory jeszcze żaden budynek nie spełnił wszystkich warunków do jej uzyskania.

Jakie znaczenie ma certyfikat BREEAM?

W obecnych czasach, kiedy ekologiczność i wygoda stała się priorytetem dla wielu klientów, certyfikat BREEAM jest jednym z najważniejszych atutów wyróżniających budynek na tle konkurencji. Uzyskanie go wiąże się z podwyższonymi kosztami inwestycji, jednak wydatek ten może w przyszłości zaowocować znacznie zwiększonym popytem na powierzchnie budynku.

Szukasz wydajnych, przyjaznych środowisku i komfortowych rozwiązań do swojej inwestycji budowlanej. ASC Automatyczne Systemy Chłodnicze to działający od 1992 roku dystrybutor wysokiej jakości sprzętu z dziedziny chłodnictwa, sterowań i napędów, posiadający certyfikat energooszczędności BREEAM.