Dom energooszczędny zużywa o 25-50% mniej energii niż standardowy budynek spełniający wymagania aktualnych przepisów budowlanych. To oznacza, że jest zero- a nawet plus-energetyczny, a więc energia wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii pokrywa całkowite zapotrzebowanie mieszkańców, a nawet je przewyższa – co wiąże się również z bardzo niskimi rachunkami. W jaki sposób zbudować dom energooszczędny?

Czym jest dom energooszczędny?

Choć pokrótce wspomnieliśmy, czym charakteryzuje się dom energooszczędny, warto dokładniej wyjaśnić, jakie wymagania powinien spełniać. Aktualne przepisy budowlane w Polsce określają, że w przypadku obiektów mieszkalnych w zależności od ich kształtu i wielkości, roczne zapotrzebowanie na ciepło powinno wynosić 65-125 kWh/m² powierzchni użytkowej. Budynek energooszczędny powinien natomiast zużywać nie więcej niż 50-80 kWh/m² w ciągu roku. Dzięki temu koszty ogrzewania, chłodzenia, podgrzewania ciepłej wody oraz zużycia prądu zostają zredukowane do kwoty poniżej 50 zł miesięcznie.

Jest to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu sprawdzonych i nowoczesnych materiałów budowlanych. Firma Bio-Energetyka z Koszalina oferuje domy energooszczędne o dwuwarstwowych ścianach wykonanych z bloczków gazobetonowych, ocieplonych dodatkowo 20 cm warstwą izolacyjną – styropianem EPS. Całość uzupełniają szczelne okna i drzwi, które likwidują drogi niekontrolowanego przedostawania się zimnego powietrza, a także zatrzymują ciepło wewnątrz budynku.

Technologie zastosowane w domach energooszczędnych

Właściwa izolacja to jednak nie wszystko. Jednym z wymogów budownictwa nisko energetycznego jest sprawny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dzięki temu oszczędność na ogrzewaniu wynosi nawet 30%. Jednocześnie system rekuperacji nie tylko zwiększa efektywność energetyczną domu, ale również utrzymuje wysoką jakość powietrza wewnątrz budynku. Co więcej, rekuperację można połączyć z klimatyzacją, co pozwoli nie tylko na ogrzewanie domu zimą, ale również jego chłodzenie latem.

Niskie zużycie energii pozwala na zastosowanie w domu ogrzewania elektrycznego, w formie mat i folii grzewczych. Ogrzewanie za pomocą podczerwieni jest znacznie wydajniejsze niż inne systemy grzewcze, a co więcej, może być zasilane energią pochodzącą z paneli fotowoltaicznych. Koszt ogrzewania domu za pomocą mat grzewczych jest porównywalny do ogrzewania gazowego, jednak znacznie niższy jest koszt montażu. To wszystko sprawia, że dom energooszczędny jest nie tylko zero energetyczny, ale również tani w utrzymaniu.