Pompy ciepła to zdobywająca coraz większą popularność alternatywa dla tradycyjnych kotłów gazowych czy na paliwa stałe. Pozwala on z dużą wydajnością przetworzyć energię pozyskiwaną ze środowiska naturalnego – gleby, wody oraz powietrza – na ciepło do ogrzewania pomieszczeń. Aby jednak osiągnąć zadowalające efekty, musi zostać prawidłowo zainstalowana i podłączona do odpowiednego wymiennika ciepła oraz instalacji grzewczej.

Pierwszy etap instalacji

Prace montażowe pompy ciepła powinny rozpoczynać się wraz z rozpoczęciem prac na placu budowy – tylko w ten sposób nie dojdzie do uszkodzenia fundamentów domu. Na tym etapie montowane są rury łączące studzienkę rozdzielaczową dolnego źródła ze sprężarką pompy – prowadzone są one pod fundamentem do miejsce, w których będzie znajdować się pompa.

-Choć montaż pompy możliwy jest również w już istniejących budynkach, to operacja taka wiąże się z rozkuciem niewielkiego fragmentu posadzki – wyjaśnia specjalista firmy Klima PremiumNiezależnie od tego kiedy zdecydujemy się na montaż pompy, należy pamiętać, że przewody powinny być prowadzone pod ławą fundamentową, w ten sposób unikamy uszkodzenia izolacji fundamentów.

Dolne źródło i studzienka rozdzielaczowa

Po zamontowaniu rur wykonuje się dolne źródło oraz studzienkę rozdzielaczową. Najprostsze w montażu są kolektory powietrzne, które montuje się na powierzchni w miejscu, w którym możliwe będzie zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza. Zdecydowanie bardziej wymagające są instalacje pozyskujące energię cieplną z gruntu. Konieczne wtedy jest wykonanie odwiertów, w których osadzone zostaną tzw. sondy pionowe pod postacią długich, wypełnionych niezamarzającym płynem rur. Prace te wykonuje się w oparciu o dokumentację geologiczną, przy wykorzystaniu wiertnicy wypłukującej urobek pod ciśnieniem. Po ułożeniu sond podłącza się je do studzienki rozdzielaczowej, położonej na głębokości około 1,5 metra.

Ogrzewanie

Ostatni etap prac to montaż wewnętrznych elementów instalacji – możliwe to jest dopiero wtedy, gdy dom ma już dach i stolarkę budowlaną. W tym momencie ekipa instalacyjna może przystąpić do układania na odpowiednie zabezpieczonej wylewce betonowej rurek ogrzewania podłogowego. Kiedy układ jest już w pełni gotowy, pokrywa się go jastrychem. Wtedy już wystarczy zamontować pompę ciepła. Warto zrobić to przed kontynuowaniem prac i uruchomić ogrzewanie – dzięki temu jastrych szybciej wyschnie, co pozwoli pozostałym ekipom budowlanym na wcześniejsze kontynuowanie prac.