Wentylacja to nie tylko wiatraki i kratki w ścianach. Wentylacja rozumiana najprościej, jako wymiana powietrza między wnętrzem i zewnętrzem budynku lub pomieszczenia, jest zjawiskiem powszechnym. Rekuperacja jest natomiast wzniesieniem tego zjawiska na nowy, zoptymalizowany poziom. Nic dziwnego, że w szybkim tempie zyskuje coraz większe rzesze zwolenników.

Może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę (że tak to się nazywa), ale każdy z nas miał i zapewne wciąż ma do czynienia z wentylacją tzw. grawitacyjną. W tym procesie świeże powietrze dostaje się do domu przez otwarte drzwi i okna, szczeliny w ich framugach albo przez wywietrzniki. Powietrze „zużyte” wydostaje się na zewnątrz tą samą drogą oraz np. przez komin. W nowoczesnych domach pasywnych i energooszczędnych – a w tym właśnie kierunku zmierza budownictwo – zjawisko to przestaje się sprawdzać, może bowiem generować straty ciepła. Jak więc zachować wysoki poziom izolacji bez konieczności zatrzymywania wilgotnego, nasyconego wydychanym dwutlenkiem węgla powietrza w środku budynku?

Zawsze świeżo

Rozwiązaniem tego problemu są inteligentne systemy wentylacji z odzyskiem ciepła, stanowiące prawdziwy przełom. Istotą takiego systemu jest rekuperator. To urządzenie jednocześnie odciągające powietrze z wewnątrz budynku i zasysające w jego miejsce świeże powietrze z zewnątrz. Należy przy tym położyć szczególny nacisk na słowo „świeże”, ponieważ dzięki systemowym filtrom jest ono czyste, nawet jeśli atmosfera za oknami pełna jest spalin, smogu czy alergenów. Pozostaną one na zewnątrz również w związku z brakiem konieczności otwierania okien. Ważne jest też, że rekuperator automatycznie wchodzi na wyższe albo niższe obroty w zależności tego, czy w pomieszczeniu znajduje się więcej, czy mniej osób naraz. Powietrze więc jest zawsze tak samo świeże, nie pojawia się np. duchota związana z obecnością większej liczby gości na przyjęciu.

Zawsze ciepło

Inną, być może jeszcze istotniejszą nawet zaletą systemów rekuperacji jest to, że odzyskują one energię cieplną z nagrzanego wewnątrz budynku powietrza, które jest uwalniane na zewnątrz. Energią tą zostaje nagrzane z kolei powietrze napływowe. Jego temperatura jest dzięki temu o maksymalnie 2-3 st. C niższa niż panująca w wentylowanym tak pomieszczeniu. – Nie trzeba więc takiego pomieszczenia dodatkowo dogrzewać, co przekłada się wyraźnie na niższe koszty eksploatacji budynku – mówi ekspert z instalującej inteligentne systemy grzewcze firmy Andre-Tech.

Inne korzyści

Inwestycja w system wentylacji z odzyskiem ciepła zwraca się zresztą nie tylko w ten sposób. Lepsza jakość powietrza dostarczanego domownikom dzięki rekuperacji pozwala im lepiej spać i czuć się na co dzień, a także znosić ewentualne alergie, zwłaszcza w sezonie pylenia. W związku z jej wykorzystaniem szybciej też usuwane są z pomieszczeń rozmaite niepożądane zapachy, uwalniane chociażby w procesie gotowania.