Wszystkim zależy na poprawie warunków egzystencji oraz możliwości funkcjonowania w czystym i zdrowym świecie. Dlatego tak ważne są te wszystkie czynności, które mają na celu sprawne zagospodarowanie odpadów. Właściwa gospodarka dotycząca śmieci polega na ich odpowiednim składowaniu i utylizacji. Niekiedy jednak, zwłaszcza podczas większych remontów, występuje problem z odpadami wielkogabarytowymi. Co do nich zaliczamy?

Jak można zdefiniować odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe to niepotrzebne już rzeczy, które swoimi rozmiarami nie pasują do norm dotyczących zwykłych śmieci komunalnych. Dotyczy to zarówno wymiarów, jak i masy. Trzeba wiedzieć, że segregacja śmieci pociąga za sobą konieczność wywozu poszczególnych ich rodzajów pewnymi środkami transportu. Jeżeli jakiś przedmiot nie może się zmieścić w standardowy pojemnik lub w typową śmieciarkę, to wtedy nazywa się go odpadem wielkogabarytowym.

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się takie niepotrzebne już przedmioty, jak meble, wykładziny, materace, wózki dziecięce, stare rowery, deski do prasowania, suszarki, zdemontowaną stolarkę okienną, duże zabawki i inne tego typu przedmioty. Tak się składa, że każde przedsiębiorstwo zajmujące się regularnym wywozem śmieci, takie jak EKO-WTÓR, regularnie zabiera odpady wielkogabarytowe. Zazwyczaj trzeba tylko zgłosić gotowość przed terminem odbioru.

Czego nie zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych?

Niektóre wyrzucane przedmioty są i duże, i ciężkie, jednak nie można ich zaliczyć do odpadów wielkogabarytowych. Tak na przykład sprawa się ma z odpadami budowlanymi, jak np. gruz powstały przy okazji remontu lub rozbiórki. Nie zalicza się też do nich wszystkiego, co zostaje po pracach remontowych, czyli starej stolarki okiennej, fragmentów instalacji centralnego ogrzewania, muszli sedesowych, zlewów czy zerwanej glazury. Takie śmieci należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub wynająć specjalny kontener. Taki pojemnik jest później zabierany przez firmę będącą jego właścicielem.

Planowany wywóz odpadów wielkogabarytowych dotyczy również śmieci, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Chodzi tutaj o tak zwane elektrośmieci. Dlatego też stary sprzęt AGD również trzeba dostarczać do odpowiedniego punktu zbiórki albo wystawić w dzień zaplanowanego zbierania tego typu odpadów.

Podobnie sprawa się ma ze zużytymi akumulatorami, opakowaniami po smarach, chemikaliach i farbach. Stare opony również nie są odpadami wielkogabarytowymi. Zostawianie powyższych odpadów w dowolnym miejscu jest niezgodne z prawem i grozi urzędowymi sankcjami.

Rate this post