Ceny ogrzewania nieustannie rosną. Nic więc dziwnego, że staramy się, jak najbardziej uszczelnić nasz dom, zapobiegając w ten sposób ucieczkom ciepła i powodując tym samym oszczędności w rachunkach. Najlepszym sposobem na to jest wyeliminowanie miejsc największych strat ciepła – nieszczelnych okien. W ich miejsce powinniśmy wstawić okna energooszczędne, mające za zadanie zmniejszanie strat ciepła poprzez przenikanie i redukcję poboru energii na ogrzewanie. Czy wiemy jednak, czym się kierować, wybierając okna z szybami o niskim współczynniku przenikania ciepła? Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na parametry okna (współczynnik przenikania ciepła dla całego okna, samej szyby), o których przesądzają właściwości pakietu szybowego i profilu oraz metoda instalacji szyby w ramie oraz sposób montażu.

Ciepły montaż

Montując okna, warto zastosować ciepły montaż, który pozwoli na znacznie większą oszczędność energii cieplnej niż instalacja okien energooszczędnych inną metodą. Montaż ten pozwala zminimalizować negatywne zjawisko mostków termicznych powstające na zetknięciu się muru i ramy okiennej. Dodatkowo ciepły sposób instalacji zapobiega wnikaniu wilgoci do pomieszczenia i powstawaniu pleśni.

Pamiętajmy jednak, że ciepły montaż okien powinien być wykonywany przez ekipę przeszkoloną w tym zakresie i legitymującą się odpowiednimi certyfikatami. W innym wypadku może dojść do niewłaściwego zamontowania okien, skutkiem czego będzie pojawienie się mostków termicznych dookoła całej ramy energooszczędnego okna, co spowoduje znaczne straty ciepła.

Poziom izolacyjności cieplnej okna

O energooszczędności okna przesądzają jego parametry, w tym cechy pakietu szybowego, cechy profilu, sposób osadzenia szyby w ramie oraz ich udział procentowy w budowie. Na ich podstawie wyliczany jest poziom izolacyjności cieplnej okna znany jako współczynnik przenikania ciepła Uw, informujący nas o stratach ciepła wynikających z różnicy pomiędzy temperaturą na zewnątrz a temperaturą wnętrza pomieszczenia.

Jego wartość oblicza się według powyższego wzoru, w którym:

Uw – współczynnik przenikania ciepła okna, W/(m2K)Uos – współczynnik przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej (bez wpływu mostków cieplnych), W/(m2K)As – pole powierzchni szyby, m2UR – współczynnik przenikania ciepła ramy, W/(m2K)AR – pole powierzchni ramy, m2Ψ – liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą, W/(m2K)L – długość liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramą, mA – pole całkowite powierzchni okna, m2.

Widzimy zatem, że współczynnik izolacyjności cieplnej okna Uw jest wynikiem wielu składowych (np. współczynnik przenikania ciepła szyby i ramy, pole powierzchni szyby, ramy i okna). To sprawia, że właśnie na niego powinniśmy zwracać największa uwagę kupując okna energooszczędne.

Pamiętajmy, że prawdziwe okna energooszczędne poznamy po współczynniku Uw=1,1 W/m²K i niższym.

Izolacyjność termiczna profilu

Nie zapomnijmy również porównać oferty producentów w zakresie ochrony cieplnej profilu okien. Aby to zrobić, powinniśmy zestawić współczynnik izolacji cieplnej Uw dla jednoskrzydłowego okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480mm, które zostało określone specjalnie do celów porównawczych przez Instytuty badające cechy stolarki (ITB, LTB, IFT w Rosenheim).

Musimy uważać przy porównywaniu, bowiem w różnorodnych zestawieniach producenci nieraz podają okno znacznie większe (np. 1400 x 1500) niż okno referencyjne. W skutek tego zwiększa się udział procentowy szyby w obliczeniach wskutek czego szyba polepszy współczynnik izolacyjności ich okien.

Pamiętajmy, kupując okna energooszczędne, aby zwracać uwagę na ich parametry. Możemy je z łatwością sprawdzić, bowiem sprzedający ma obowiązek poinformować nas o wartości poszczególnych współczynników. Nie bójmy się o nie pytać i porównywać ze sobą. Tylko tak wyposażymy nasz dom w naprawdę energooszczędne okna i zabezpieczymy się nie tylko przed utratą ciepła i wyższymi rachunkami za ogrzewanie, ale również przed przenikaniem do wnętrza wilgoci i tworzeniem się pleśni czy grzybów.

Rate this post