Nowoczesne elektroniczne systemy detekcji mają za zadanie sygnalizować pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów. Mogą także wyłączać lub włączać urządzenia i sprzęty, co niweluje zagrożenie wybuchem. W Polsce istnieje kilkadziesiąt aktów prawnych, które regulują stosowanie systemów detekcji gazów. Głównym aktem prawnym, którym należy się kierować, jest rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych.

Przepisy prawne

Poza wspomnianym we wstępie rozporządzeniem, projektant i wykonawca systemów detekcji gazów powinien kierować się rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oba przepisy te zostały przygotowane przez ministerstwa – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Infrastruktury. Dodatkowe przepisy to instrukcje branżowe oraz przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Chodzi o wyeliminowanie zagrożenia życia lub zdrowia pracowników.

Charakterystyka systemów

Elektroniczne systemy detekcji gazów, jak zostało napisane na wstępie, mogą wyłączać urządzenia, który mogłyby wygenerować iskry elektryczne. Eliminują w ten sposób zagrożenie wybuchem. Innym sposobem na ograniczenie ryzyka jest odcięcie dopływu gazu przez system lub włączenie wentylatorów, które mogą usunąć gaz z niebezpiecznej strefy. By usunąć gaz lżejszy niż powietrze, wystarczy uchylenie klap oddymiających. Ważne jest, by systemy detekcji gazu były skoordynowane z innymi zabezpieczeniami w budynku. Według przepisów prawnych, urządzenia sygnalizacyjno-odcinające powinny być stosowany we wszystkich pomieszczeniach, w których moc wszystkich urządzeń grzewczych przekracza w sumie 60 kW – dowiadujemy się w firmie Firewall-ppoz.pl z Radzymina. Dobrym rozwiązaniem jest uzupełnienie SDG o czujkę przeciwpożarową – wówczas w przypadku alarmu gaz również zostanie odcięty.

Ochrona przed zatruciem

Innym zagadnieniem niż zagrożenie pożarem jest ochrona ludzi przed zatruciem. Do detekcji gazów, które są toksyczne dla człowieka, stosuje się sensory elektrochemiczne. Charakteryzują się one wysoką selektywnością, potrafią rozpoznawać toksyczne gazy. Nie zawsze rozpoznanie gazu toksycznego jest jednak możliwe, wyniki mogą być zafałszowane przez działanie innych gazów, tzw. gazów zakłócających, które mogą nieco zmienić pomiar. Sensor powinien być odpowiednio dobrany do pomieszczenia i gazów, z którymi będzie miał do czynienia, gazy zakłócające mogą działać na niego destrukcyjnie, dlatego warto skonsultować się z fachowcem.

[avg] ([per]) [total] vote[s]