Jednym z największych problemów dużych miast są odpady budowlane. Występują one zwykle w rozwijających się aglomeracjach, w których trwa nieustanna zabudowa terenu. Postawienie jednego bloku nie niesie ze sobą poważnych konsekwencji w środowisku, jednak budowa całego osiedla już tak. Największe miasta są nieustannie poszerzane, co bardzo niekorzystnie wpływa na środowisko naturalne oraz poziom zaśmiecania.

Odpady budowlane

Odpady budowlane to wszelkie pozostałości na placu budowy. Gruz ceglany, tynk, beton, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo-gipsowe, szkło okienne, materiały pokryć dachowych, odpady instalacyjne, a także wszelkie odpadki po pracach remontowych, budowlanych i rozbiórkowych. Wszystkie nieprzydane substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się lub musi się pozbyć. Twórcą odpadów budowlanych jest podmiot realizujący usługę i zarządzający placem budowy. Zazwyczaj jest to firma budowlano-remontowa, która po wykonaniu zlecenia zobowiązana jest do usunięcia i recyklingu pozostałości.

Wpływ odpadów na środowisko

Czynności związane z budową i jej pozostałościami niosą ze sobą poważne konsekwencje dla środowiska. Budownictwo to wykorzystywanie surowców naturalnych oraz nośników energetycznych i przestrzennych. Surowce są wydobywane, przerabiane oraz zużywane przez producentów i budowlańców. Przygotowując plac budowy człowiek ingeruje także w środowisko i doprowadza do znacznych zmian kształtu terenu. Usuwa szatę roślinną, wyrównuje grunt, robi wykopki i wprowadza do ziemi substancje chemiczne. Emituje uciążliwy hałas i wibracje, zniekształca krajobraz i narusza poziom wód gruntowych. Kończąc budowę pozostawia po sobie odpady, odpadki i szkodliwe substancje, które wnikają w ziemię stając się zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Realizator projektu budowlanego ma obowiązek dokonać dokładnej klasyfikacji odpadów i usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Niestety zdarza się, że budowlańcy nie wywiązują się ze swojego zadania, a pozostałości usuwane są niechlujnie lub w ogóle.

Człowiek zasypuje ziemię różnego rodzaju odpadami. Jednym z pozoru najmniej szkodliwych są odpady budowlane. Nie pochodzą one z masowej produkcji oraz nie zawierają bardzo szkodliwych składników chemicznych. Jednak wraz z rozwojem i rozbudową miast, ilość odpadów z placu budowy stale się zwiększa, co bardzo niekorzystnie wpływa na środowisko. Ich usuwanie i recykling jest niezwykle ważny, o czym wie doskonale firma Sinoma Recykling w Krakowie, specjalizująca się w usuwaniu niebezpiecznych pozostałości.

[avg] ([per]) [total] vote[s]