Budowa stropu jest dość skomplikowanym i czasochłonnym procesem, który trzeba wdrożyć przy stawianiu różnego typu konstrukcji. Odbywa się ona z wykorzystaniem betonu towarowego o odpowiednich właściwościach, który gwarantuje, że wytworzony element będzie wytrzymały na różnego typu obciążenia. Jak, krok po kroku, zbudować strop? I o czym trzeba pamiętać?

Wybór rodzaju stropu i zaplanowanie ilości materiałów

Pierwszy etap, jeszcze przed rozpoczęciem prac, wymaga podejścia koncepcyjnego. Przede wszystkim warto zastanowić się nad tym, jaką odmianę stropu się wybiera. Pomocna z pewnością okaże się rozmowa z kierownikiem budowy.

Następnie szacuje się zakres i ilość niezbędnych materiałów budowlanych, na przykład pustaków brzegowych. Trzeba też mieć na uwadze, że prefabrykowane belki stropowe i pustaki muszą mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie – tłumaczy specjalista z przedsiębiorstwa wielobranżowego WIKRUSZ.

Na podstawie charakterystyki technicznej poszczególnych produktów określa się to, czy wykonana z nich konstrukcja stropowa spełni wymagania co do maksymalnego rozstawienia podpór oraz do nośności użytkowej.

Przygotowanie ścian i podłoża oraz montaż belek i układanie pustaków

Kolejny etap obejmuje przygotowanie ścian pod belki i podłoża pod stemple. Pamiętaj, by górna powierzchnia ścian, na których będą opierać się belki stropowe, była precyzyjnie wyrównana i wypoziomowana.

Jeśli chodzi o montaż belek i ułożenie skrajnych pustaków, to rozpoczyna się on od wciągnięcia belek, rozstawienia ich oraz od układania pustaków przy krawędziach. Pierwszą belkę układa się w takim ułożeniu, aby głębokość oparcia na ścianie bocznej pustaków wypełniających miała co najmniej 3 cm, a minimalna głębokość oparcia belki na podporze wynosiła minimum 7 cm. Kolejne belki powinny być ustawiane w rozstawie ustalonym przez pustaki umieszczone przy końcach.

Kolejne kroki

W kolejnych krokach należy ustawić podpory montażowe, a także ułożyć pozostałe pustaki i zbrojenie wieńca oraz utworzyć żebra rozdzielcze.

Warto mieć na uwadze, że pustaki trzeba układać pasami prostopadłymi do przebiegu belek, a żeby poziomowanie żerdzi było mniej pracochłonne, konieczne jest unikanie wszelkich nierówności. Stemple rozmieszcza się mniej więcej co 1,5 metra wzdłuż belki i tyle samo w kierunku poprzecznym.

Ważny moment – betonowanie

Gdy już sprawdzi się stabilność podpór, przystępuje się zwykle do betonowania, poprzedzonego dokładnym zmoczeniem całej powierzchni. Na tym etapie trzeba zastosować specjalistyczny sprzęt w postaci pompy do betonu, ponieważ strop musi być betonowany w sposób ciągły.

Beton towarowy kładzie się w sposób równomierny i ostrożny, pasami prostopadłymi do belek. Dzięki temu uzyskuje się optymalne dociążanie. W ten sposób istnieje też możliwość kontrolowania grubości warstwy nadbetonu. Opcjonalnie w pobliżu wieńców dodatkowo zagęszcza się materiał przy użyciu wibratora wgłębnego.

Wszelkiego rodzaju prace budowlane na stropie wykonuje się dopiero około tygodnia od zabetonowania, natomiast podpory montażowe usuwa się mniej więcej po 14 dniach.

Rate this post