Ludzkie zmysły są wyjątkowo sprawne, jednak mają ograniczone możliwości. Nasz zmysł węchu jest znacznie słabszy niż węch większości zwierząt. Wysoko rozwinięta technika pozwala nam odbierać sygnały, które napływają z zewnątrz, ale które pozostają poza naszą percepcją. Sensory gazu informują nas o zagrożeniu, którego ludzki nos nie jest w stanie wyczuć.

Zasada działania

Nowoczesne sensory uruchamiają się w momencie, kiedy zmienia się ich oporność elektryczna w zależności od stężenia gazu. Urządzenie zamknięte jest odpowiednio wyprofilowanej obudowie, z której część stanowi metalowa siatka z drobnymi oczkami. Sensor pracuje w dwóch fazach. Pierwszą z nich nazywamy fazą pomiaru, drugą fazą czyszczenia. Główne elementy czujnika gazu to element detekcyjny oraz spirala grzejnika. W czasie pomiaru przez spiralę płynie prąd o wartości około 30 mA, w fazie czyszczenia jest on rzędu 170 mA. Spirala ogrzewa się i gorące powietrze z zanieczyszczeniami zostaje wypchnięte poza siatkę. Można powiedzieć, że faza czyszczenia jest swojego rodzaju przerwą na regenerację dla czujnika i trwa około minuty.

Budowa czujnika

Każdy czujnik gazu składa się z rezystorów, kondensatorów i półprzewodników. Jako półprzewodnika najczęściej używa się dwutlenku cyny, który wchodzi w reakcję z gazem. Przekazuje wówczas impuls elektryczny do alarmu. Układ skonstruowany jest w taki sposób, by finalnie alarm włączył się w momencie, gdy sensor wykryje progową wartość stężenia gazu. Zwykle jest to co najmniej 15% stężenie. Zaawansowane czujniki można podłączyć do instalacji w taki sposób, by automatycznie odcięły dopływ gazu – mówi ekspert z 230volt.pl, dystrybutora nowoczesnych urządzeń tego typu. Alarm informuje nas o niechcianym gazie w powietrzu sygnałem dźwiękowym i świetlnym – nowoczesne czujniki mają wbudowane diody LED.

Montaż czujnika

Miejsce montażu czujnika gazu zależy od rodzaju substancji, jaką ma on wykrywać. Mówiąc o gazie, mamy na myśli gaz ziemny, płynny, a także opary benzyny. Metan na przykład jest lżejszy niż powietrze, w związku z czym unosi się do góry. Czujniki w pomieszczeniach, w których może pojawić się metan, montowane są około 30 cm pod sufitem. W przypadku zagrożenia ciężkimi gazami płynnymi, czujniki montowane są około 30 cm nad ziemią. Jeżeli mamy do czynienia z gazami o ciężarze podobnym do powietrza, takimi jak tlenek węgla, zaleca się umieszczenie czujnika na wysokości około 180 cm nad posadzką. W każdym przypadku unikamy bliskości okien i kratek wentylacyjnych, ponieważ przy nich pomiary będą zakłócane. Warto pomyśleć o montażu detektora gazu nie tylko w kuchni i łazience, gdzie mamy podłączoną instalację gazową. Montaż czujnika gazu powinni rozważyć także posiadacze domowych kotłowni opalanych gazem lub dogrzewających nas zimą piecyków gazowych. W przypadku kominków i kotłowni opalanych paliwami stałymi warto z kolei zainwestować w detektor dwutlenku węgla.

 

[avg] ([per]) [total] vote[s]