Artykuł sponsorowany

Zakup starego domu – na co uważać?

Zakup starego domu – na co uważać?

Jeśli planujesz zakup starego domu, zwróć uwagę na następujące rzeczy. Na przykład na grzyba, który jest podstawowym zagrożeniem dla starego domu. Sprawdź też uważnie, czy ściany zewnętrzne domu nie mają rys - czasami może to stanowić zagrożenie dla konstrukcji budynku. Przyjrzyj się, czy kominy nie są spękane. Jeśli tak - mogą okazać się nieszczelne.

Wilgoć i grzyby

Podstawowym zagrożeniem dla starych domów są wilgoć i grzyby. Śladów wilgoci szukać trzeba zwłaszcza w piwnicach. Świadczy o niej stale wilgotna posadzka, łuszcząca się farba na ścianach (zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz), wybrzuszanie, odpadanie, zmurszenie i wszelkie ubytki tynków, charakterystyczny stęchły zapach. O zawilgoceniu ścian zewnętrznych może świadczyć zły stan elewacji – łuszcząca się farba i odpadający tynk. Grzyb atakuje nie tylko drewno, ale również powierzchnie tak zwanych mostków termicznych.

Rysy i pęknięcia

Kolejnym zagrożeniem są wszelkie rysy i pęknięcia na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ścian. Ich powody mogą być różne – od rys skurczowych w warstwie tynku niestanowiących żadnego zagrożenia dla konstrukcji budynku po pęknięcia ścian spowodowane nierównomiernym osiadaniem budynku lub uszkodzeniem fundamentów. Pęknięcia tynków na ścianach działowych (często występujące na stykach ze ścianami nośnymi lub w pobliżu otworów) nie są powodem do niepokoju. Wadami są natomiast duże odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i od pionu, ich pękanie i osypywanie się.

Strop, dach

Niebezpieczne jest wyczuwalne uginanie się stropu przy chodzeniu lub lekkim podskakiwaniu, bo świadczy o jego za małej sztywności, a także zarysowania i ubytki na dolnej powierzchni, widoczne fragmenty stalowych prętów zbrojeniowych lub belek pokryte korozją. W stropach Kleina trzeba sprawdzić stan belek, zwłaszcza nad piwnicą, a jeśli strop jest drewniany, to ważne, czy nie ma w nim szkodników drewna (grzybów, owadów). Należy dokładnie przyjrzeć się poszczególnym częściom konstrukcji dachu (murłatom, krokwiom, płatwiom, słupom, jętkom i deskowaniu itp.). Wszystkie, szczególnie świeże ślady przeciekania wody deszczowej lub topniejącego śniegu przez pokrycie albo warstwy dachowe mogą świadczyć o złym stanie pokrycia, niesprawnym systemie odwadniającym. Więźba dachowa jest wtedy szczególnie narażona na ewentualny rozwój grzybów.

Kominy

Ważny jest wygląd i stan techniczny kominów, a w szczególności ich szczelność (sprawdzamy, czy na ich powierzchni nie ma spękań) i siła ciągu (płomień z przystawionej zapałki zbliża się do kratki wentylacyjnej).

Dariusz Karolak

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy