Artykuł sponsorowany

Wywożenie szamba w świetle przepisów

Wywożenie szamba w świetle przepisów

Jeszcze kilkanaście lat temu szambo stanowiło element każdego gospodarstwa domowego. Dziś przy sprawnym funkcjonowaniu miejskiej kanalizacji nie trzeba odprowadzać ścieków we własnym zakresie. Pomimo tego właściciele działek niemający dostępu do kanalizacji wciąż muszą korzystać z szamba. Niestety zbiorniki na odpady mają ograniczoną pojemność, dlatego raz na jakiś czas wymagają opróżnienia. Jak wygląda w świetle prawa wywożenie szamba?

Najważniejsze przepisy dotyczące wywozu szamba

Przepisy jasno określają, że każdy dom powinien być podłączony do lokalnej sieci wodno-kanalizacyjnej, posiadać własne szambo albo własną oczyszczalnię ścieków. Jeżeli chodzi o szambo, powinno być ono gromadzone w bezodpływowych zbiornikach. Właściciel danej posesji musi mieć podpisaną umowę z konkretną firmą, która będzie opróżniać szambo. Zgodnie z prawem wywóz odpadów musi być udokumentowany, aby w razie kontroli okazać dowód odpowiednim organom. Takimi kontrolami zajmuje się Urząd Gminy, ponieważ jednym z jej obowiązków jest prowadzenie ewidencji gospodarstw domowych. W wykazie uwzględniają, które nieruchomości są podłączone pod domową oczyszczalnię ścieków, a które korzystają z szamba.

Przepisy nie określają, jak często powinien przebiegać wywóz ścieków, a to dlatego, że wszystko zależy od rozmiaru zbiornika i ile wody jest zużywanej w danym gospodarstwie. Opróżnianie szamba odbywa się raczej regularnie i jest konieczne, aby nie dopuszczać do zanieczyszczania środowiska, a także do uwolnienia przykrego zapachu, który znacząco może obniżyć komfort życia domowników.

Kto może dokonać opróżnienia i wywozu szamba?

Wywóz nieczystości w przypadku posiadania szamba jest niezbędny, dlatego warto znaleźć odpowiednią firmę, która ze szczególną dbałością o czystość opróżni szambo i wywiezie jego zawartość poza teren posesji. Często konieczne może być także czyszczenie kanalizacji. Aby go dokonać, trzeba dysponować odpowiednim sprzętem, np. wozami asenizacyjnymi, które są przystosowane do odbioru i wywozu odpadów.

Firma Piotr Sobór przepychanie kanalizacji zajmuje się kompleksową obsługą firm oraz klientów indywidualnych z zakresu wywozu płynnych nieczystości, oraz gruzu. Działa głównie na terenie województwa łódzkiego. Ma duże doświadczenie w branży.

Opróżnianie szamba jest koniecznością, do której powinni przywyknąć niektórzy właściciele pozamiejskich nieruchomości. Warto wybrać ku temu sprawdzoną i polecaną firmę, która należycie wykona swoje obowiązki.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy