Materiał Partnera

Sposoby zagospodarowania odpadów

Sposoby zagospodarowania odpadów
Ilość produkowanych na świecie odpadów rośnie w szybkim tempie. Stanowi to poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, w związku z czym tak ważne jest opracowywanie efektywnych sposobów zagospodarowania odpadów. Na ten proces składa się kilka etapów, takich jak zbieranie i sortowanie śmieci, ich profesjonalny wywóz, a także przetwarzanie i unieszkodliwianie. Co warto wiedzieć na ten temat?

Recykling

Nie ulega wątpliwości, że najlepszym i najpopularniejszym dzisiaj sposobem zagospodarowania odpadów jest recykling, czyli przetwarzanie. Filarem tego procesu jest sortowanie śmieci. Proces ten zaczyna się już w naszych domach – możemy aktywnie wspierać ochronę środowiska poprzez odpowiednie segregowanie wyrzucanych artykułów, do których należą odpady komunalne, zielone, ale też budowlane.
Warto pamiętać, że recyklingowi może zostać poddana większość gromadzonych przez nas śmieci. – Przypomina przedstawiciel firmy LEKARO zajmującej się wywozem i zagospodarowaniem odpadów. – Przetworzone mogą zostać odpady organiczne, metale, szkło czy papier. W rezultacie uzyskujemy makulaturę, opakowania aluminiowe, folię, butelki szklane oraz wiele innych surowców wtórnych znajdujących wiele zastosowań w szeroko rozumianym przemyśle.
Recykling to najskuteczniejszy sposób na ograniczenie liczby odpadów i produkcji nowych artykułów, np. plastikowych.

Utylizacja

Innym sposobem zagospodarowania odpadów jest ich utylizacja. Warto pamiętać, że nie wszystkie surowce nadają się do recyklingu. Te śmieci, których nie da się przetworzyć, powinny zostać zneutralizowane, czyli unieszkodliwione, tak, aby nie stanowić zagrożenia dla środowiska. Dotyczy to w szczególności produktów przemysłu ciężkiego, które powstają w obiektach, takich jak kopalnie czy huty. Tego typu odpady przemysłowe powinny być odpowiednio utylizowane w kontrolowanym środowisku – najczęściej jest to spalanie w specjalnie do tego przygotowanych spalarniach. Należy pamiętać, by nie palić odpadów we własnym zakresie w nieprzystosowanym do tego miejscu.  Do produktów spalania niektórych odpadów zaliczamy m. in. oleje czy gazy, np. metan.

Inne

Jednym z tradycyjnych sposobów zagospodarowania odpadów jest ich składowanie, jednak z uwagi na dynamicznie zwiększającą się liczbę śmieci, poszukuje się alternatywnych do tego metod, czego przykładem jest wspomniany recykling. Niektóre odpady są również poddawane kompostowaniu bądź fermentacji. Pamiętajmy, że dobrze zaplanowany proces zagospodarowania odpadów, w tym ich sortowanie, wywóz, przetwarzanie i utylizacja, to korzyść dla środowiska.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy