Materiał Partnera

Programy dofinansowań na fotowoltaikę - kompendium

Programy dofinansowań na fotowoltaikę - kompendium

Chcesz zadbać o ekologię, a jednocześnie zainwestować w rozwiązanie, które przyniesie Ci oszczędności w przyszłości? Sprawdź, z jakich dofinansowań fotowoltaiki możesz skorzystać.

Zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii z roku na rok jest coraz większe. Nic więc dziwnego, że istnieje wiele dofinansowań fotowoltaiki, dzięki którym można liczyć na częściowy zwrot kosztów. Tym samym nie musisz rezygnować z instalacji fotowoltaicznej, nawet jeśli nie masz zebranej całości środków. Dopłaty, ulgi i kredyty na fotowoltaikę są zapewniane zarówno przez ogólnopolskie programy, ale także te związane z regionalnymi inicjatywami.

Dofinansowania fotowoltaiki - programy 

Dzięki ogólnopolskim programom z dofinansowaniem fotowoltaiki możesz zdecydować się na tę inwestycję, nawet z ograniczonym budżetem: https://www.polenergia-pv.pl/dofinansowanie-do-fotowoltaiki.

Program Mój Prąd

To program zapoczątkowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach można było otrzymać dofinansowanie do 3000 zł. Taką dotację z powodzeniem można było połączyć z innymi formami wsparcia finansowego np. ulgą termomodernizacyjną.

Program Mój Prąd zakładał dofinansowanie maksymalnie 50% kosztu kwalifikowanego całej inwestycji, oraz skierowany był do osób, które zakupiły instalację od 1.02.2020 roku. Nie obejmował również rozbudowy fotowoltaiki oraz remontu. Aktualnie 3 edycja programu Mój Prąd już się zakończyła, a następna jest planowana na I kwartał 2022 roku.

Ulga termomodernizacyjna 

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do osób, które wymieniły źródło energii na odnawialne, ale także wprowadziły zmiany mające wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku, czy zdecydowały się na zmianę kotła. Od 2019 roku mogą one odliczyć od podatku koszty związane z termomodernizacją budynku. Możliwe jest odliczenie od podatku kwoty, która nie przekracza 53 000 zł. 

Program Prosument

Jak sama nazwa wskazuje jest skierowany do osób, które produkują energię elektryczną we własnym zakresie, w tym korzystając z modułów słonecznych zamontowanych na dachach budynków, czy gruncie. Program ten zakłada możliwość dostępu do środków pieniężnych na inwestycje w OZE w formie pożyczki i dofinansowania. Tym samym część środków należy zwrócić wraz z odsetkami.

Program Czyste Powietrze 

Program wspiera poprawę jakości powietrza, dlatego dotacja dotyczy instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, kotłowni gazowych, czy wentylacji z odzyskiem ciepła - wszystkie z nich nie emitują do atmosfery szkodliwych substancji. Dla ułatwienia program Czyste Powietrze jest połączony z programem Mój Prąd. Dzięki temu można uzyskać wsparcie finansowe rzędu 5 000 zł. Dopłaty do paneli fotowoltaicznych wynoszą nawet do 37 000 zł. 

Agroenergia

Celem tego programu jest stworzenie nowoczesnej wsi, która będzie przyjaźniejsza dla środowiska naturalnego. Dotacje z Agroenergii obejmują nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale także biogazownie rolnicze, czy elektrownie wodne. Dotacji tej nie można łączyć z programami Czyste Powietrze i Mój Prąd. Za to można zakup np. fotowoltaiki połączyć z ulgą termomodernizacyjną. W zależności od mocy instalacji szacuje się:

- dofinansowanie do kwoty 15 000 zł (moc instalacji w przedziale 10-30 kW)
- dofinansowanie do kwoty 25 000 zł (moc instalacji w przedziale 30-50 kW)

Energia plus

W przypadku przedsiębiorstwa fotowoltaika to sposób na oszczędności w budżecie, a także rozwiązanie, które wpływa na pozytywny wizerunek firmy. Dzięki temu programowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczki, która pokrywa do 85% kosztów kwalifikowanych oraz dotację, która pokrywa 50% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie dotyczy fotowoltaiki, pomp ciepła, czy energii wiatrowej. 

Ulga inwestycyjna 

Rolnicy prócz dotacji mogą również skorzystać z ulgi podatkowej. Ulga inwestycyjna dla rolników pozwala odliczyć 25% poniesionych kosztów np. na fotowoltaikę. Przy korzystaniu z tej ulgi nie ma możliwości wybrania innych ulg i dofinansowań.

Stop Smog 

Obejmuje dotacje dla osób, które mieszkają w tych bardzo zanieczyszczonych obszarach w Polsce. Środki przyznawane w programie Stop Smog mogą pokryć nawet 100% kosztów inwestycji - do kwoty 53 000 zł. Program ten ma określone warunki, których złamanie może skutkować koniecznością zwrócenia środków. Począwszy od stosowania urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem, poprzez unikanie przeglądów kominiarskich, a skończywszy na paleniu śmieciami w piecu. Dofinansowanie z programu Stop Smog może pokryć fotowoltaikę, nową stolarkę okienną lub drzwiową, czy wymianę systemu grzewczego.  

Program Ochrony Atmosfery

Najważniejszym celem programu jest poprawienie jakości powietrza, a także wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Takie dofinansowanie mogą otrzymać gminy, powiaty, województwa, jednostki samorządu terytorialnego czy placówek użyteczności publicznej. Takie dofinansowanie może być wykorzystane do termoizolacji budynków, pojazdów elektrycznych, a także systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

Gwarancja Biznesmax

To gwarancja spłaty kredytu. Jak to działa? Przedsiębiorca zaciąga kredyt, a Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje ryzyko w przypadku niewywiązania się z umowy przez firmę. Gwarancja ta jest skierowana do firm, które spełnią kryteria innowacyjności i ekologicznie prowadzonej działalności. 

Regionalne programy

Warto pamiętać także o tym, że poszczególne województwa mają jeszcze własne programy z dofinansowaniami do fotowoltaiki. 

Fotowoltaika to rozwiązanie przyszłości. To nie tylko ekologiczny sposób pozyskiwania prądu, ale także dodatkowe oszczędności i niezależność od podwyżek cen energii. 

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy