Artykuł sponsorowany

Podstawy tynkowania ścian zewnętrznych

Podstawy tynkowania ścian zewnętrznych

To właśnie tynk nadaje ostateczny kolor i wygląd naszemu domowi, gdyż stanowi zewnętrzną powłokę jego ścian i sufitu. Dlatego ważne jest jego prawidłowe wykonanie, które ustrzeże nas z pewnością przed takimi problemami, jak odpadanie części elewacji, odbarwienia, odkształcenia czy wreszcie pękanie tynku. Wystarczy zastosować kilka poniższych zaleceń.

Gruntowne przygotowania do tynkowania

1. Jak się okazuje, tynkowanie wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych. Przede wszystkim należy unikać niskich temperatur, prowadzących do przemrożenia tynku, a w efekcie powodujących nierównomierne wysychanie jego powierzchni i jej przebarwienia. Bez względu na porę dnia i usytuowanie tynku (na zewnątrz czy w środku) lepiej unikać tynkowania przy temperaturze poniżej +5°C. Jednak zbyt duże nagrzewanie się ścian latem również stanowi istotną przeszkodę. Dlatego, gdy temperatura przekracza +30°C, lepiej zaprzestać działań budowlanych.

2. Do jednej z pierwszych istotnych decyzji związanych z tynkowaniem ścian należy wybór odpowiednich materiałów. Postarajmy się o te jak najlepszej jakości i spełniające wszelkie normy. Pamiętajmy również, że zgodność z Polską Normą symbolizuje znak „B”, a z normą europejską z kolei – oznaczenie „CE”. Ważna jest nie tylko przydatność terminowa tych materiałów, lecz także chociażby warunki ich magazynowania.

3. Przed przystąpieniem do pracy wszystko należy dokładnie wymierzyć, żeby ustrzec się przed nierównymi ścianami. Najlepiej zaczekać aż zakończy się proces osiadania i skurczu murów. Przypada on na okres od 3 do 6 miesięcy od momentu ukończenia stanu surowego.

4. Wreszcie do czynności inicjujących proces tynkowania ścian zalicza się przygotowanie podłoża. Odpowiednie podłoże powinno być pozbawione wykwitów oraz stanowić jednolitą strukturę pozbawioną pęknięć czy rys. Przed przystąpieniem do tynkowania należy zadbać o to, aby ściana była sucha i równa, a także aby odznaczała się szorstką powierzchnią i dobrze chłonęła wodę.

5. Ważne z długofalowej perspektywy staje się osłonięcie wszelkich drewnianych i metalowych elementów (np. siatką stalową), przy czym te ostatnie wymagają jeszcze użycia środka antykorozyjnego do ich konserwacji. Natomiast podłoża bardziej chłonne potrzebują obrzutki z zaprawy, np. z cementu i piasku w proporcjach 1:1 – w celu osłabienia ich właściwości (np. beton komórkowy).

6. Istotne z punktu widzenia tynkowania ścian okazuje się również odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej poprzez sporządzenie jej w oparciu o doskonałe proporcje składników o najwyższej jakości. Liczy się przede wszystkim kolejność mieszania poszczególnych porcji cementu, potem piasku i 2/3 części wody. Aby zaprawa uzyskała odpowiednią konsystencję, należy następnie stopniowo dolewać wodę. Mamy około 3 godzin na wykorzystanie zaprawy, inaczej po upływie tego czasu nie będzie się już nadawała do użytku, gdyż może to powodować poważne uszkodzenia tynku.

Zasady prawidłowego tynkowania

1. Przede wszystkim zadbajmy o to, aby mieszanka tynkarska była wybrana zgodnie z projektem i dostosowana do jego specyfiki technicznej.

2. Należy również postarać się o to, aby profile do tynkowania ścian były dobrane odpowiednio do ich przeznaczenia i pełnionych funkcji. Nie powinny zostawać za nimi puste przestrzenie.

3. Na wszelkie miejsca narażone na uszkodzenia trzeba stosować siatkę tynkarską, która ochroni tynk przed pękaniem.

4. Na wypadek wystąpienia silnego wiatru czy deszczu oraz w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych stosuje się specjalne osłony podczas tynkowania ścian.

5. Grubość tynku może wynosić od 5 do 25 mm i zależy m.in. od podłoża, mieszanki oraz od liczby przewidywanych warstw czy od sposobu wykonania. Jego grubość zostaje wyznaczona przez przymocowane listwy tynkarskie.

6. Natomiast, jeśli ukończyliśmy już tynkowanie ścian, niezbędny staje się ich odbiór przez inspektora nadzoru. Można go dokonać na podstawie wyników badań realizowanych zarówno przed rozpoczęciem tynkowania, jak i w trakcie jego trwania. Liczy się wówczas wilgotność podłoża, równość powierzchni, obecność kurzu czy zabrudzeń, Zwraca się również uwagę na luźne, zwietrzałe części podłoża, jego chłonność, a wreszcie na obecność wykwitów. Ważne są też zapiski z dziennika budowy, które bierze się pod uwagę podczas odbioru prac tynkarskich.

7. Warto także zadbać o właściwą pielęgnację ukończonego tynku. Zwłaszcza trzeba go nawilżać w przypadku narażenia ze strony wyjątkowo silnych wiatrów czy nasłonecznienia.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy