Materiał Partnera

Najczęstsze bariery architektoniczne napotykane przez osoby z niepełnosprawnościami

Najczęstsze bariery architektoniczne napotykane przez osoby z niepełnosprawnościami

Bariery architektoniczne są jednymi z największych problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Ich uciążliwość zależy od rodzaju niepełnosprawności. Z największą ilością kłopotów muszą się mierzyć osoby, które mają trudności z poruszaniem się oraz wzrokiem. Znaczenie ma także miejsce, w którym się one pojawiają. Najłatwiej usunąć je z własnego otoczenia, gorzej, gdy znajdują się w przestrzeniach wspólnych.

Rodzaje barier architektonicznych

Bariery architektoniczne utrudniające funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością najczęściej dotykają osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i chodzących o kulach. Wiążą się na ogół z kilkoma istotnymi obszarami. Do najważniejszych należą różnice poziomów. W grę wchodzą tu zarówno wszelkiego rodzaju progi, jak i schody czy podjazdy o niewłaściwym nachyleniu. Poza nimi ogromne znaczenie ma też szerokości przejść, które często uniemożliwiają przejechani na wózku czy przejście o kulach. W przypadku wózków liczyć się będzie także brak odpowiedniej przestrzeni pozwalającej na swobodne zawrócenie. Wiele kłopotów sprawia rozmieszczenie klamek i sposób otwierania drzwi. Problemem mogą być także wszelkiego rodzaju przyciski, uchwyty i przełączniki, które znajdują się zbyt wysoko, by mogła z nich skorzystać osoba siedząca na wózku.

Jak można radzić sobie z barierami architektonicznymi?

Sposobem na sprawienie, że przestrzeń stanie się bardziej przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami jest usuwanie barier architektonicznych i właściwe przystosowywanie pomieszczeń do ich potrzeb. Najczęściej wykonuje się w tym celu podjazdy, montuje podnośniki i windy, a także poszerza drzwi. Do zwykle wprowadzanych zmian należy likwidacja progów, przeniesienie niżej włączników oświetlenia, klamek oraz kranów. Jeśli chodzi o poszczególne pomieszczenia, to najistotniejszy jest montaż odpowiednich udogodnień w łazience, kuchni oraz sypialni, a w domach zainstalowanie przenośnika schodowego.

Kto może pomóc w usuwaniu barier architektonicznych?

W przypadku mieszkań czy domów prace tego rodzaju można zlecić wyspecjalizowanej firmie. Przykładem wykonawcy zajmującego się takimi dostosowaniami jest REHABUD, mający duże doświadczenie w adaptacji domów i mieszkań dla osób z niepełnosprawnością. W przypadku przestrzeni wspólnych najlepiej zwrócić się do zarządcy budynku lub terenu – może to być wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia lub samorząd. Jest to ważne także wtedy, gdy osoba z niepełnosprawnością chce wykonać prace na swój koszt, ze względu na konieczność uzyskania zgody właściciela.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy