Artykuł sponsorowany

Modernizacja domu. Jak obliczyć potencjalne wydatki?

Modernizacja domu. Jak obliczyć potencjalne wydatki?

„Modernizacja” mieści się w zakresie pojęciowym „remontu”, „przebudowy” albo „rozbudowy”. Do obliczenia potencjalnych wydatków, które przeznaczymy na planowaną modernizację, najlepiej stworzyć kompletny kosztorys w połączeniu z planem realizacji poszczególnych prac w czasie, czyli harmonogramem. Dlaczego stworzenie kosztorysu modernizacji domu lub kompleksowego remontu warto powierzyć fachowcom?

Koszty materiałów, wykonania i koszty dodatkowe

Modernizacja domu wiąże się zwykle z większymi wydatkami. Powiedzmy wprost: oszczędzamy na ten cel, decydujemy się na pożyczkę lub musimy liczyć się z wyraźnymi uszczupleniami w budżecie, jakim dysponujemy. Załóżmy, że planujemy wymianę okien. Możemy szacować, ile będzie nas to kosztowało, przeglądając katalogi z oknami, ale przecież do całej inwestycji dochodzą jeszcze koszty prac – demontaż starych okien, montaż nowych, prace wykończeniowe, bez których się nie obejdzie itd. Jak mówią nam specjaliści z firmy BAKS z Katowic, do sporządzenia kosztorysu dla takiej inwestycji, jak wymiana okien w domu, często bardzo istotna jest też ocena stanu technicznego budynku.

Naszym zdaniem najlepsze rozwiązanie to skorzystanie z oferty firmy, która proponuje kosztorysowanie robót budowlanych, bo wówczas mamy pewność, że nic nie zostanie pominięte (jak w przypadku naszych przykładowych okien – koszty transportu, wywozu/utylizacji starych okien itp.) i nie zaskoczą nas dodatkowe wydatki, o których my sami moglibyśmy po prostu zapomnieć.

Modernizacja w świetle przepisów

Jak wspomnieliśmy we wstępie, „modernizacja” mieści się w zakresie pojęciowym „remontu”, „przebudowy” albo „rozbudowy”. W obecnym stanie prawnym, w art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane podano definicję budowy – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. W art. 3 pkt 7 zdefiniowano roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Natomiast w pkt 8 tego samego artykułu został określony remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja to ulepszenie środka trwałego polegające na unowocześnieniu, poprawie stanu, zmianie cech, czy przystosowaniu do innego przeznaczenia lub pełnionej funkcji. Przykład: jeśli pomalujemy na nowo elewację domu, by poprawić lub zmienić jego wygląd, mówimy o remoncie, ale jeśli wykonamy z założenia lepszą termoizolację domu, mówimy już o modernizacji. 

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy