Materiał Partnera

Kupujesz nieruchomość? Skorzystaj z pomocy notariusza!

Kupujesz nieruchomość? Skorzystaj z pomocy notariusza!

Kupno nieruchomości to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu wielu osób, bez względu na to, czy jest to nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne, czy też na rozwój własnego biznesu. I choć zakup nieruchomości wiąże się z dużymi emocjami, należy pamiętać o tym, aby zadbać również o kwestie prawne. W tej kwestii niezbędna będzie pomoc prawnika, a dokładniej notariusza. Czym dokładnie zajmie się notariusz?

Forma przeniesienia własności nieruchomości

Pierwszą kwestią, którą należy poruszyć w temacie zakupu nieruchomości, jest forma przeniesienia własności nieruchomości. Zgodnie z polskim prawem, a dokładniej art. 158 Kodeksu cywilnego, każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego.

W praktyce oznacza to, że każda osoba, która zdecyduje się na zakup nieruchomości, musi skorzystać z pomocy notariusza. Dopiero umowa kupna nieruchomości zawarta w formie aktu notarialnego będzie prawnie wiążąca.

Jednym z miejsc, w którym można dokonać sporządzenia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości, jest Kancelaria Notarialna Łukasz Chwiałkowski w Toruniu. Doświadczony notariusz nie tylko sporządzi akt, ale także odpowie na każde pytanie, które pojawi się przed jego podpisaniem.

Umowa przedwstępna i umowa przyrzeczona

Popyt na nieruchomości jest ogromny. Z tego względu coraz częściej zawierane są umowy przedwstępne, czy to z deweloperami, czy z prywatnymi właścicielami nieruchomości. Umowa przedwstępna zobowiązuje obie strony do zawarcia umowy w przyszłości.

W umowie przedwstępnej zapisywane są wszystkie istotne postanowienia, które znajdą się później w umowie przyrzeczonej, czyli finalnej wersji umowy. Określone muszą więc być nie tylko strony umowy, ale także przedmiot sprzedaży oraz dokładna kwota.

Umowa przedwstępna nie musi być zawierana w formie aktu notarialnego, choć zawarcie jej u notariusza lepiej chroni interesy obu stron, szczególnie kupującego. Na podstawie umowy przedwstępnej zawartej w formie aktu notarialnego można między innymi zobligować sprzedającego uchylającego się od zawarcia umowy przyrzeczonej do jej zawarcia na drodze sądowej.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Zgodnie z obowiązującym prawem, notariusz, który sporządza akt notarialny związany z przeniesieniem własności, jest zobowiązany również do złożenia wniosku o wpis sporządzonego aktu do księgi wieczystej. Dokonuje tego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w tym samym dniu, w którym sporządził akt notarialny. Wniosek złożony przez notariusza jest równoznaczny ze złożeniem go przez stronę czynności.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy