Artykuł sponsorowany

Jak łatwo zamontować siding?

Jak łatwo zamontować siding?

Okazuje się, że elewacja może przebiegać w niezwykle prosty sposób, do tego na sucho, bez przerw technologicznych oraz o każdej porze roku. Właśnie na takie komfortowe rozwiązanie pozwala bowiem użycie do jej wykonania sidingu (in. elewacja na ruszcie), który stosowany bywa począwszy od domków jednorodzinnych, a skończywszy na wielokondygnacyjnych blokach mieszkalnych. Doskonale nadaje się również do renowacji starych powierzchni ścian budynków. Jak należy właściwie wykonać montaż sidingu?

Montaż sidingu - przygotowanie

Przed przystąpieniem do montażu sidingu należy przede wszystkim przygotować niezbędne do tego celu materiały, jak impregnowane łaty do wykonania rusztu oraz do obróbki otworów drzwiowych czy okiennych, a także do wszelkich innych wykończeń. Potrzebne będą także wkręty do mocowania rusztu, a wreszcie sam siding systemowy, w którego skład wchodzą m.in. panele ścienne, profile narożne czy listwy. Zaopatrzyć się trzeba również w podstawowe narzędzia pomocne w jego wykonaniu, jak choćby w miarę listwową, kątownik, poziomnicę, wkrętaki, młotek, piłę mechaniczną czy kleszcze.

Kluczowym elementem staje się w montażu sidingu wyliczenie potrzebnej nam ilości paneli winylowych, która powinna uwzględniać potrzeby wykończenia ścian oraz szczytu budynku, a także obróbkę narożników, listwy startowej, górnej i wykończeń wokół otworów. W ich sumowaniu należy też wziąć pod uwagę panele na straty oraz na ewentualne naprawy.

Sam montaż sidingu możemy rozpocząć wówczas, gdy ściany zostają pozbawione elementów przeszkadzających w wykonaniu elewacji, jak choćby oświetlenie czy tablica z numerem domu. Musimy również zadbać najpierw o wyrównanie nierówności czy o zatuszowanie rys i pęknięć. Szczeliny wokół otworów drzwiowych i okiennych wymagają natomiast wypełnienia silikonem.

Etapy montażu sidingu

Zdecydowanie po takiej fazie przygotowań możemy przejść spokojnie do poszczególnych etapów montażu sidingu, z których każdy dotyczy innego zespołu zabiegów i działań.

1. wyznaczenie poziomej linii odniesienia: w tym celu należy wybrać najniższy punkt, w którym ma się rozpocząć montaż sidingu i odmierzyć powyżej niego odległość odpowiadającą szerokości listwy startowej. Wówczas wbijamy gwóźdź, podobnie jak i po odmierzeniu linii od okapu lub górnej krawędzi ściany, tak iż we wszystkich narożnikach znajdować się powinny gwoździe. Na nie naciągnięty zostaje następnie sznur, który utworzy górną krawędź listwy startowej, a poniżej niego usytuuje się przestrzeń przeznaczona na drewniane szersze listwy, które przymocować trzeba rozporowymi kołkami.

2. ustawienie rusztu: węższe listwy z kolei także mocujemy do ścian kołkami o odpowiednio dobranej średnicy (min.8mm), ale tym razem pionowo i dbając o to, aby odstępy między kołkami wynosiły do maksymalnie 1 metra. Najlepiej zacząć tę czynność od narożników, gdyż tu listwa jest najdłuższa. Odstępy miedzy listwami pionowymi najlepiej by nie przekraczały 60cm. Natomiast wokół otworów drzwiowych i okiennych przymocować należy listwy szerokie. Przy czym, żeby ruszt się nie wykrzywiał w miejscach mniej równych, podkładamy pod listwy drewniane kliny. Dodatkowo można poprawić izolacyjność termiczną domu poprzez wypełnienie przestrzeni między rusztem styropianem.

3. przymocowanie listwy startowej z PVC: zaczynając od narożnika ściany, wzdłuż poziomej linii odniesienia przybijamy listwę ocynkowanymi gwoźdźmi (o średnicy min. 8 mm) co ok. 20 cm. Należy przy tym zostawić miejsce na panel narożnikowy i inne listwy, a także na wszystkich połączeniach na sześciomilimetrowy odstęp dylatacyjny w razie zmian rozmiarów sidingu pod wpływem temperatury.

4. montaż narożników: narożniki powinny być zamontowane jeszcze przed montażem paneli, które potem wsuwane są pod krawędzie narożników i listew. Co ważne, narożniki tak mocujemy, poczynając od góry ściany, aby znajdowały się 6 mm poniżej górnej krawędzi ściany lub okapu się oraz sięgały 6 mm poniżej dolnej krawędzi listwy startowej u dołu ściany. Gwoździe maksimum wbijamy co 30 cm w dobrze spionowane elementy. Z kolei próbując połączyć profil narożnikowy, odciąć trzeba jego górną część o 2,5 cm, a potem przymocować do dolnej partii ściany i nasunąć wtedy narożnik górny na dolny na głębokość 1,9 cm.

5. przygotowanie listew do obrobienia otworów okiennych i drzwiowych: do tego celu służą listwy typu J, które powinny być dwa razy szersze niż wymiary przeznaczonego na nie otworu. Ważne jest, aby dwukrotnie naciąć listwę poziomą na jej górnym końcu i zagiąć w dół, dzięki czemu po wejściu w listwy boczne utworzy dobry odpływ dla wody. Z kolei boczne listwy pionowe na górnych ich krańcach przycinamy pod kątem prostym, a ich środek wycinamy na głębokość, która będzie odpowiadała długości, na jaką zrobiliśmy zagięcie górnej listwy poziomej. Podobne czynności powtarzamy w przypadku dolnych końców listew bocznych.

6. montaż paneli: poczynając od wpięcia paneli w listwę startową, przybijamy je w środku gwoździem oraz prostopadle do ściany i pozostawiamy pomiędzy nimi a główką gwoździa luz na 0,8 mm. Jeśli siding montuje się w dodatnich temperaturach, wówczas trzeba pamiętać o zostawieniu luzu (równy 6 mm) na krawędziach panelu od strony narożnika ściany lub innych profili wykończeniowych. Najlepiej łączyć panele z zakładem 2,5 cm tak, żeby ich łączenia nie wypadły w kolejnych rzędach w tej samej linii. Jeśli jednak w ten sposób się układa panele, wtedy maskuje się ich styk listwą H.

7. obrobienie okien i drzwi: żeby panele nie przysłaniały otworów, trzeba je uciąć u dołu na szerokość otworu i głębokość wynikającą z przymiarki elementu wraz z dodatkowymi 6 mm z każdej strony. Wtedy możemy wyciskarką do przyciętej krawędzi w odległości od 6 mm do 15 cm wykonać zatrzaski. Panel jest wówczas już gotowy do wpięcia go w zatrzaski panelu dolnego i wsunięcia w listwę kończącą pod oknem. Elewacja nad oknem i drzwiami przebiega tak samo, tylko wycinamy panel odwrotnie, a listwa J także powinna być ułożona odwrotnie w tych miejscach.

8. wykończenie górnej części ściany: w tym miejscu najpierw mocujemy więc listwę kończącą, w którą wsuwamy następnie przycięte na odpowiednią długość panele (przy czym zawsze górną ich krawędzią w listwę). Po przycięciu paneli pozostaje nam już tylko wykonać zatrzaski.

9. wykończenie szczytu budynku: panele ułożone mogą być równolegle do podstawy ściany albo ukośnie, czyli równolegle z linią okapu. Zdecydowanie siding najciekawiej wygląda wówczas, gdy ułożony zostaje w jodełkę. Po zamontowaniu listwy drewnianej wzdłuż okapu i przybiciu do niej dokładnie spasowanej z okapem listwy J, można zacząć wsuwać w nią przycięte ukośnie końce paneli.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy